Під час прийняття на роботу працівникам необхідно провести вступний інструктаж: що варто знати

11 листопада 2020

Сьогодні у Головному управлінні нові працівники, а отже в черговий раз відбувся вступний інструктаж з охорони праці.

Нагадаємо, що відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» та пункту 6.1 глави 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, проходження такого інструктажу є обов’язковою умовою допуску працівника до роботи.  

Вступний інструктаж проводиться:

  • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
  • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
  • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
  • з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Інструктує осіб спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець, затверджений роботодавцем, у кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні.

Працівник, який приймається на роботу, після проходження інструктажу розписується про його проходження у журналі реєстрації.

Зазначимо, що, крім вступного, також проводяться первинний, повторний, позаплановий та цільовий інстурктажі.

Держпраці закликає роботодавців дотримуватися чинного законодавства та встановлених правил безпеки з охорони праці задля уникнення нещасних випадків на виробництві.