Попередження профзахворювань – одне із основних завдань ГУ Держпраці Львівщини

30 серпня 2016

Фахівцями відділу з питань гігієни праці щоденно проводитися роз’яснювально-інформаційна діяльність з метою попередження та профілактики профзахворювань. Відтак, протягом серпня головними державними інспекторами проведено ряд превентивних заходів на підприємствах вугільної промисловості.

При проведенні семінару на ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», головним державним інспектором Ольгою Кобилецькою роз’яснено функції Держпраці в частині запобігання виникнення професійних захворювань. Наголошено на необхідності своєчасного здійснення профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища та трудового процесу, роз’яснено процедуру проведення (попередніх) періодичних медичних оглядів працівників у відповідності до вимог наказу  МОЗ України №246 від 21.05.2007р.

imageПри проведенні семінару на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», головний державний інспектор Ігор Дацій розповів, як на даний час проводиться розслідування обставин та причин виникнення гострих, хронічних професійних захворювань (отруєнь) та механізм складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці посадовими особами Держпраці.  Слід зазначити, що дана процедура відбувається у відповідності до вимог Постанови КМУ № 1232 від 30.11.2011р. «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» та наказу МОЗ України №614 від 13.12.2004р. «Про  затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці».

Головний державний інспектор Назарій Хиляк  на ВН «Шахта «Лісова» ДП «Львівугілля» зосередив увагу на причинах, які безпосередньо можуть вплинути  на стан здоров’я працівників, що працюють в шахті. Наголосив  на значимості використання засобів індивідуального захисту, оскільки основними факторами, що вливають на стан здоров’я шахтарів є запиленість повітря робочої зони, шум та вібрація.

В ході проведення заходів представниками Держпраці також наголошувалось на необхідності проведення відомчого лабораторного контролю та його значенні на шляху попередження та профілактики професійної захворюваності працівників.

Інформаційно

У 2016році у відділ з питань гігієни праці ГУ Держпраці Львівщини надійшло 134 повідомлення про встановлені випадки професійних захворювань працівникам вугільної промисловості, зокрема 28 з яких – серед жінок. Слід зазначити, що 40% випадків серед жінок – захворювання опорно-рухового апарату, що спричинено важкістю праці, а 60%- захворюваннями бронхо-легеневої системи.

Чоловікам встановлено по два- три професійних захворювання – це поєднані захворювання опорно-рухового апарату та бронхо-легеневої системи, вібраційної хвороби та рухового апарату. Серед чоловіків – працівників підприємств вугільної промисловості реєструвалися такі діагнози професійних захворювань: 33 працівника з встановленим діагнозом «Хронічний пилевий бронхіт», 47 працівникам – «Хронічна попериково-крижова радикулопатія», 6- «Вібраційна хвороба», 9- «Пневмоконіоз», 3- «Хронічна двобічна сенсоневральна приглухуватість», 2-«Силікоз», 5 – «Антракосилікоз», 1 – «Коніотуберкульоз».