Посадовцями Управління інспекційної діяльності у Рівненській області проведено технічну консультацію на робочому місці з працівниками виробництва флокулянтів, антисептичних засобів та препаратів очистки питної води суб’єкта господарювання ПП «Терміт»

31 січня 2023
Посадовцями Управління інспекційної діяльності у Рівненській області проведено технічну консультацію на робочому місці з працівниками виробництва флокулянтів, антисептичних засобів та препаратів очистки питної води суб’єкта господарювання ПП «Терміт».
Акцентовано увагу під час заходу на:
– дотриманні вимог безпеки під час експлуатації технологічного обладнання, вентиляційних систем щодо безперебійної та ефективної роботи та проведенні своєчасного технічного обслуговування і ремонту;
– забезпеченні у необхідній кількості засобів індивідуального захисту та проведенні періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, зайнятих на роботах із шкідливими виробничими факторами відповідно до наказу МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року.
Наголошено на основних ризиках на робочих місцях працівників та вплив шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівників.