Посилено відповідальність за порушення трудових прав працівників

12 жовтня 2015

01 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року №77-VIII, яким посилено відповідальність за порушення трудових прав працівників.

Так, статтею 265 КЗпП України збільшено розмір штрафних санкцій за порушення законодавства про працю.

Зокрема, з 01.01.2015 року до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків можуть бути застосовані штрафні санкції у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (36540 гривень) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У випадку порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі штрафні санкції передбачені у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (3654 гривень).

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (12180 гривень).

За порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати (1218 гривень). Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, станом на сьогодні такого порядку Кабінетом Міністрів України не затверджено.

Зазначені зміни торкнулись і Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Таким чином, статтю 41 КУпАП доповнено порушеннями термінів надання працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані та порушення термінів, порядку проведення атестації робочих місць, фактичний допуск особи до роботи без оформлення трудового договору та за допуск до роботи іноземних громадян, осіб без громадянства та осіб, що оформляють статус біженця, без отримання відповідного дозволу на застосування праці.

При цьому кваліфікуючими ознаками зазначених адміністративних правопорушень є повторне протягом року вчинення правопорушення або вчинення їх щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, що водночас, збільшує і розмір штрафних санкцій.

Окрім, адміністративної відповідальності посилено також кримінальну відповідальність за грубе порушення законодавства про працю.

Нова редакція статті 172 Кримінального кодексу України «Грубе порушення законодавства про працю» передбачає за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю -штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн. – 51 000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років. За вчинення таких дій повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, -штраф складе від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн. – 85 000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

Внесення зазначених змін має на меті легалізацію фонду оплати праці, а запровадження великих розмірів штрафу сприятиме неухильному дотриманні роботодавцями вимог чинного законодавства про працю.