Поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення: особливості надання дозвільних документів

24 жовтня 2018

З початку 2018 року Головним управлінням Держпраці у Львівській області видано  Державному підприємству «Львіввугілля»  дозвіл на виконання вибухових робіт на відокремлених підрозділах «Шахта «Великомостівська», «Шахта «Межирічанська», «Шахта «Відродження», «Шахта «Лісова», «Шахта «Степова» та «Шахта «Червоноградська» .

Разом з тим  ТОВ «АРХІПЕ-ЛАГ» отримало  дозвіл  на виконання вибухових робіт та дозвіл на експлуатацію устатковання для використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі.

Водночас  зареєстровано 31 повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт суб’єктів господарювання, що проводять господарську діяльність, пов’язану з використанням вибухових матеріалів промислового призначення.

Крім того,  за зверненням суб’єктів господарювання видано 4 свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів (ВП «Шахта «Червоноградська», ВП «Шахта «Великомостівська», ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» та ТОВ «АРХІПЕ-ЛАГ») та 2 свідоцтва на придбання вибухових матеріалів (ДП «Львіввугілля» та ПАТ «Шахта «Надія»).

Нагадаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48, яка набрала чинності 08.02.2018 р., внесені зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, відповідно до яких дозволи на «вибухові  роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху» видаються територіальними органами Держпраці, які до вищезазначених змін видавались Держпраці.

У відповідності до вимог Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2013 № 355 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1127/23659 підривні роботи здійснюються суб’єктами господарювання відповідно до вимог проектно-технічної документації, затвердженої згідно з Порядком затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт, на підставі дозволу, отриманого відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року за №1107.

Відтак розпочинати ведення підривних робіт на об’єкті дозволяється за умови реєстрації письмового повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт, форма якого наведена в додатку 4 до цих Правил, у відповідному територіальному органі Держпраці не пізніше ніж за десять робочих днів.

Інформація щодо отриманих дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на  експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки міститься в «Інформаційній системі «Реєстр дозволів» на веб-сайті Державної служби з питань праці за адресою: http://dozvil.ndiop.kiev.ua.