Працівники ТзОВ «Ембавуд Україна» працюють у небезпечних для життя та здоров’я умовах. Головне управління звернулось до суду

26 грудня 2019

У ТзОВ «Ембавуд Україна» відбулася позапланова перевірка щодо дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Під час заходу державного контролю повторно виявлені факти порушення вимог чинних нормативно – правових актів з охорони праці. А саме:

1)На двигуні трактора МТЗ 80 (номерний знак ВС 10946) наявні сліди підтікання масла, що є порушенням п.1.4, п.1.11 р.VII «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.62-12.

2) Трактор МТЗ 80 (номерний знак ВС 10946) не обладнаний стартером для запуску двигуна, що є порушенням  р.ХІІІ, п. 1.3. та р.VІІ, п. 1.11. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті », НПАОП 0.00-1.62-12.

3) Перевірку технічного стану при випуску транспортних засобів на лінію та повернення їх з лінії не проводиться згідно вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільним перевізником, затвердженого наказом №974, Міністерства транспорту та зв’язку України 05.08.2008р., що є порушенням  р.Х, п. 4.2. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.62-12.

4) Крану мостовому моно балковому підвісному 5т (інв. № 1316) не проведено технічний огляд після закінчення призначеного строку служби (граничного строку експлуатації), зазначеного в експлуатаційних документах виробника, чим порушено  п.3 гл.3 р.VІ «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18.

5) Не проведено експертне обстеження крана мостовому моно балковому підвісному 5т (інв. № 1316) після закінчення його  призначеного строку служби (граничного строку експлуатації), чим порушено п.1 гл. 4 р.VІ  «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18.

6) Не  випробувані  засоби  захисту (покажчики напруги до 1000 В, інструмент з ізолювальними  ручками), що є порушенням п.1.1.4  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила  безпечної  експлуатації  електроустановок  споживачів».

7) Не проведено позачерговий технічний огляд вантажного ліфта «ПГ-500» зав. № 1057-80 реєстраційний  №Л-6252 в зв’язку з закінченням граничного строку експлуатації (серпень 2018 року) фахівцями уповноваженого підприємства в обсягах перевіряння і випробування передбачених вимогами, чим порушено п.п.9.5.1, 9.3.2-9.3.6 «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08.

8) Суб’єктом господарювання не призначені з видачею відповідного наказу ліфтери, електромеханіки вантажного ліфта «ПГ-500» реєстраційний №Л-6252  для його експлуатації, огляду  та обслуги, відповідно такі огляди та  обслуга не проводяться, чим порушено    п.9.7.1; 9.7.9; «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08.

9) Не призначено наказом по підприємству працівника відповідального за організацію робіт з техобслуги, ремонту  та організації експлуатації ліфта, навченого та атестованого згідно вимог, чим порушено  п. 9.7.1«Правил будови та безпечної експлуатації лііфтів»  НПАОП0.00-1.02-08.

Слід зазначити, що зазначені порушення створюють загрозу життю та здоров’ю працівників товариства.

Відтак, Головне Управління звернулося до суду з проханням застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до ТзОВ “Ембавуд Україна” та заборонити експлуатацію трактора МТЗ 80 (ВС 10946), крана мостового монобалкового підвісного 5т (інв. № 1316), виконання робіт в діючих електроустановках напругою 0,4 кВ та пуск в роботу вантажного ліфта «ПГ-500»  р.№Л-6252  до усунення порушень.

ФОТО: ДЖЕРЕЛО GOOGLE.COM.UA