Про безпечну експлуатацію обладнання йшлося під час семінару у ТзОВ «Ламела»

30 травня 2019

Днями   у ТзОВ «Ламела»,  що розташоване у с. Новий Яр  Яворівського району Львівської області  відбувся семінар  щодо  охорони праці та з питань праці.

Під час семінару розглядалися питання ефективності вимог  безпеки у ТзОВ «Ламела»  при виробництві пластмасових виробів. Учасники семінару проаналізували заходи щодо  дотримання  безпечних  умов  праці, які проводяться на підприємстві під час утримання, нагляду та технічного обслуговування обладнання.  Інспектор наголосив, що суб’єкт господарювання, який експлуатує обладнання, забезпечує його утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт.     
Суб’єкт господарювання:
– призначає працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання;
– призначає працівника, відповідального за утримання обладнання в справному стані;
– призначає працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками;
– допускає до виконання обов’язків за процедурою, визначеною суб’єктом господарювання, обслуговувальний і ремонтний персонал (машиністів, їх помічників; слюсарів; слюсарів-електриків; електромонтерів;
налагоджувальників; працівників, які керують вантажопідіймальними кранами з підлоги /з підвісного пульта чи по радіо/ або зі стаціонарного пульта; працівників, які керують підйомником з пульта керування, установленого на робочій платформі; працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників, колисок тощо), стропальників;
– забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним і ремонтним персоналом, стропальниками своїх обов’язків;
– визначає процедуру проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та ремонту обладнання відповідно до настанови з експлуатації;
– забезпечує в установлений термін проведення технічного огляду обладнання;
– забезпечує в установлений термін проведення експертного обстеження обладнання;
– забезпечує ведення робіт за ПВР або технологічними картами на виконання робіт обладнанням;
– організовує розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для відповідальних працівників, обслуговувального та ремонтного персоналу, працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників, колисок, стропальників тощо та забезпечує ними цих працівників.      
Кожен працівник повинен знати місце розташування засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними, бути ознайомленим з основними вимогами виробничої та особистої гігієни, правилами надання першої медичної допомоги.