Про відкликання заяви на звільнення за угодою сторін

13 вересня 2017

Працівник написав заяву про звільнення за угодою сторін. Однак, перед фактичним звільненням – відкликав її. Чи порушить роботодавець права працівника, звільнивши його за угодою сторін?

Трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи, лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю. Загальні підстави звільнення працівників передбачені статтею 36 КЗпП України.

Однією з підстав звільнення є угода сторін (пункт 1 частини 1 статті 36 КЗпП України), коли сторони трудових відносин, а саме роботодавець і працівник дійшли згоди щодо звільнення.  

Тобто, головною умовою звільнення з роботи за згодою сторін являється домовленість між працівником і роботодавцем, яка зафіксована відповідними документами.

Згідно з положеннями постанови Пленумом Верховного суду України N 9 від 06.11.1992 «Про практику розгляду судами трудових спорів», анулювання домовленості про звільнення з роботи за угодою сторін може мати місце лише при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника.

Тобто, відмовитись від домовленості про розірвання трудового договору за угодою сторін можна лише за згоди всіх сторін, тобто працівника та роботодавця.

Як вбачається у цьому випадку, домовленості про анулювання досягнутої згоди щодо звільнення між працівником та роботодавцем не було досягнуто. 

Відтак, роботодавцем в такій ситуації не порушено права працівника.