Про вимоги безпеки під час діагностики та перевірки герметичності газопроводів та усунення витоків природного газу розповіли під час семінару фахівці ГУ Держпраці

26 березня 2018

Днями представники ГУ Держпраці у Львівській області провели семінар в Оперативно-виробничій службі Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань праці, охорони праці та промислової безпеки під час ведення робіт підвищеної небезпеки.

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Дмитро Петегирич  розповів про основні вимоги безпеки під час експлуатації та обслуговування магістральних газопроводів, технологічного обладнання газорозподільних станцій, зокрема основні вимоги безпеки під час експлуатації газосепараційного обладнання, технологічних установок підігрівання газу, системи автоматизації та захисту ГРС.

Особливе зацікавлення у працівників підприємства викликала інформація щодо основних  вимог безпеки під час виконання робіт з діагностики та перевірки герметичності газопроводів, усунення витоків природного газу, а також проведення  обходів трубопроводів.  

Представники Головного управління роз’яснили вимоги Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. Зокрема йшлося про те, що планова періодичність і обсяги обстежень трубопроводів встановлюються нафтогазовидобувним підприємством з урахуванням властивостей середовища, що транспортується, умов його транспортування і швидкості корозійних процесів, але не рідше одного разу на чотири роки.

Обстеження трубопроводів проводяться також після надзвичайних випадків. Експлуатація трубопроводів повинна здійснюватись при параметрах, що не перевищують передбачені проектом.

Слід зазначити, що спуск у колодязі та інші заглиблення на території охоронної зони газопроводу обхідника під час профілактичних оглядів нафтогазопроводів не дозволяється. У разі необхідності спуску у колодязі та інші заглиблення слід виконувати вимоги відповідно до наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Особа, відповідальна за виконання робіт, зобов’язана особисто оглянути місце роботи і умови, у яких ця робота повинна виконуватись, та впевнитись у тому, що ємність, апарат або колодязь підготовлені до роботи.

Для виконання робіт  працівники повинні забезпечуватись: спецодягом і спецвзуттям, які відповідають конкретним умовам роботи та забезпечують захисні властивості; захисним поясом з рятувальним фалом;  акумуляторними ліхтарями у вибухозахищеному виконанні з джерелом живлення напругою не більше 12 В;  шланговим протигазом з набором масок зі шлангом, довжина якого повинна бути на більше глибини закритого простору; газоаналізатором;  переносними попереджувальними знаками безпеки.

У випадках виявлення несправностей в засобах захисту, пристроях, інструментах працівники повинні припинити роботу, повідомити про це особу, відповідальну за безпечне виконання робіт.

Перед початком роботи працівники повинні:  оглянути підступи до робочого місця, у разі потреби звільнити їх від сторонніх предметів;  підготувати необхідний інструмент та перевірити його справність; обгородити робочі зони захисним огородженням, установити знаки безпеки і сигнальне освітлення згідно з вимогами плану виконання робіт;  перевірити міцність скоб чи драбин за допомогою жердини.

Перед спуском у колодязь необхідно оглянути його, перевірити на загазованість.