Проведено семінар з питань додержання вимог законодавства про працю у ПрАТ «Львівський хімічний завод»

08 жовтня 2015

06 жовтня 2015 року головними державними інспекторами Андрієм Луговим та Василем Чучманом проведено семінар на тему «Додержання законодавства про працю» для адміністрації ПрАТ «Львівський хімічний завод».

Захід спрямований на поліпшення стану охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій.

У ході семінару висвітлено питання щодо порядку оформлення трудових відносин,  робочого часу та часу відпочинку, оплати праці, особливостей використання окремих категорій працівників, атестації робочих місць тощо. Наголошено, що умови працi на робочому мiсцi, безпека технологiчних процесiв, машин, механiзмiв, устаткування та iнших засобiв виробництва, стан засобiв колективного та iндивiдуального захисту, що використовуються працiвником, а також санiтарно-побутовi умови повиннi вiдповiдати вимогам нормативних актiв про охорону працi.

Посадовими особами структурних підрозділів ГУ Держпраці у Львівській обаласті роз’яснено присутнім щодо ефективних заходів з охорони праці для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, в тому числі при виконанні робіт в осінньо-зимовий період, підготовки і проходження опалювального сезону тощо.

Увагу учасників зосереджено на необхідності безумовного додержання вимог законодавства про працю, з метою недопущення виробничого травматизму, легалізації зайнятості, в тому числі заробітної плати та додержання встановлених строків її виплати.

Учасників семінару повідомлено про зміни до законодавства про працю, в тому числі стосовно посилення відповідальності за порушення встановлених ним вимог.