Проведено Zoom-зустрічі з представниками ЦНАПів щодо подання Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам з охорони праці

14 грудня 2020

Фахівці Управління Держпраці провели Zoom-зустрічі з представниками Центрів надання адміністративних послуг м. Львова. Під час обговорення, зокрема, було звернуто увагу на типові помилки, які можуть виникати при поданні на реєстрацію Декларації відповідності матеріально-технічної бази відповідно до вимог з охорони праці.

Найчастіше серед помилок при поданні Декларації названо такі:

• не зазначено місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
• не зазначено інформацію у розділі «Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди»;
• не зазначено інформацію у розділі «Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці»;
• перед зазначенням машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не вказане їх узагальнене найменування відповідно дододатку 7 Порядку;
• зазначені роботи підвищеної небезпеки, машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, які не відповідають або відсутні в додатках 6 та 7 Порядку;
• у відомостях про машини, механізми, устатковання не зазначено інформацію про їх тип або марку (за наявності), номер партії, дату виготовлення, країну походження;
• не вказано інформацію щодо кількості робочих місць;
• не вказано інформацію щодо кількості робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
• не зазначено інформацію щодо кількості будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Відзначимо, що для реєстрації в Управлінні Держпраці Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці подають до ЦНАПу у двох примірниках – особисто або уповноваженою особою.