Реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства: куди подавати документи та основні вимоги

10 квітня 2019

Оскільки подання декларації за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта, законом не визначені, реєстрації в Головному управлінні підлягають декларації, які подані суб’єктами господарювання, зареєстрованими у Львівській області та місті Львові.

Нагадуємо, що Декларація подається суб’єктом господарювання особисто (або уповноваженою ним особою) у двох примірниках  за формою згідно з додатком 8 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затв. постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107.

Інформацію щодо виконання робіт підвищеної небезпеки (додаток 6 Порядку) та щодо експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (додаток 7 Порядку) можна зазначати в одній декларації.