Результати контролю додержання законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів (січень–березень 2017 року)

20 квітня 2017

З метою підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за додержанням роботодавцями вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» забезпечується практична реалізація Угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин у сфері здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо працевлаштування інвалідів між Державною службою України з питань праці та Фондом соціального захисту інвалідів, яка укладена в 2015 році.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з питань праці.

За січень-березень 2017 року державними інспекторами з питань праці проведено 1230 перевірок з питань зайнятості та працевлаштування інвалідів, перевірено 1020 суб’єктів господарювання, які використовують найману працю, у тому числі 164 бюджетних організації. Порушення законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів встановлено у 150 роботодавців, у тому числі в 38 бюджетних організаціях. Всього виявлено 211 порушень вимог статті 19 Закону України від 21.03.1991№ 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», з яких найбільша кількість стосується невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів – 108 або 51,2% загальної кількості порушень. Не зареєстровані у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів 48 роботодавців з чисельністю працюючих – 8 та більше осіб, 55 не подали звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

За результатами перевірок державними інспекторами з питань праці:

– внесено 146 приписів про усунення порушень законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів. На виконання приписів державних інспекторів з питань праці 38 роботодавців зареєструвалися у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, 22 – подали звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів, 25 – виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, працевлаштовано 28 інвалідів;

– відповідно до частини другої статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено та передано до суду 99 протоколів про адміністративні правопорушення. Накладено судами адміністративних штрафів на суму 4,69 тис. грн.;

– до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів передано 127 матеріалів перевірок роботодавців щодо дотримання ними законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Внесено 19 подань про притягнення винних посадових осіб підприємств, установ, організацій до дисциплінарної відповідальності.