Представники Держпраці та ТзОВ «Галавтосервіс» за “круглим столом” обговорили питання охорони праці

31 березня 2016

Проведення засідання «круглого столу» працівниками Головного управління Держпраці у Львівській області Володимиром Стащишин та Ольгою Перетятко дало змогу привернути увагу керівника підприємства до існуючих проблем у сфері охорони праці, підвищенню культури безпеки праці на виробництві, як у роботодавців, так і в працівників та сприяло зміцненню позитивного іміджу Головного управління Держпраці у Львівській області

Головний державний інспектор Володимир Стащишин розповів присутнім, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів  з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві.

Прикро констатувати, та все ж виробничий травматизм присутній в нашому житті, тож від чітких дій колективу, а це і вміння швидко реагувати, мобілізуватися, аналітично мислити, залежить якість та своєчасність проведення розслідування причин та обставин скоєння нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання та вжиття на підконтрольних підприємствах профілактичних заходів щодо недопущення настання нещасних випадків на виробництві. У своєму виступі Володимир Стащишин розповів про нещасні випадки за результатами  спеціальних розслідувань та розслідувань, які мали місце на підприємствах автомобільного транспорту. Звернув увагу працівникам на дотриманні ними вимог безпеки при технічному огляді автомобілів, при експлуатації підйомників, а також дотримання вимог електробезпеки, вимог щодо дотримання санітарних норм в санітарно-побутових приміщеннях підприємства. Висвітлені питання щодо організації проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими умовами праці або таких, які потребують професійного добору. 

                Присутніх ознайомлено з Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями та новими Правилами охорони праці на автомобільному транспорті.

Керівництву підприємства фахівець рекомендував вести постійний контроль щодо проведення позапланового інструктажу з працівниками підприємства у зв’язку з введенням в дію нових вищевказаних Правил, щодо обов’язкових медичних оглядів працівниками певних категорій (зокрема працівників, які вимагають професійного добору), щодо забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

Заслухано також завідувача сектору ринкового нагляду відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Ольгу Перетятко щодо вимог «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого Постановою КМУ № 761 від 27 серпня 2008 р. Фахівець розповіла вимоги до засобів захисту органів зору (при роботі зварювальника) від механічної вібрації, для захисту тіла або його частин (в т.ч. взуття для запобігання ковзанню), захисту від шкідливого впливу шуму та вимоги до засобів захисту від впливу рідких аерозолів та подразнюючих речовин, Зроблено наголос на переліку та змісту документації, якою повинні супроводжуватись засоби захисту.

Окрім того, присутніх було проінформовано щодо необхідності дотримання вимог «Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників», затвердженого Постановою КМУ 25 листопада 2009 р. №1262, відповідно до якого суб’єкт господарювання повинен забезпечити  встановлення знаків безпеки і/або захисту здоров’я працівників,  якщо немає можливості усунути або обмежити небезпеку шляхом застосування засобів колективного захисту або вжиття заходів до організації праці, запровадження безпечних технологічних процесів і методів роботи; та забезпечити навчання найманих  працівників  щодо  змісту знаків безпеки і захисту здоров’я на робочому місці.