Семінар-навчання на тему: «Дотримання вимог безпеки праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском компресорної- повітрозбірників та технологічних трубопроводів» на робочому місці ТзОВ «ЕІМО» в місті Самбір

03 травня 2023
✅Семінар-навчання на тему: «Дотримання вимог безпеки праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском компресорної- повітрозбірників та технологічних трубопроводів» на робочому місці ТзОВ «ЕІМО» в місті Самбір.
👉Метою заходу є ознайомлення відповідальних осіб та персоналу з основними вимогами, яких потрібно дотримуватись під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та приведення в відповідність документів, що належать до нормативно – правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
❕Наголошено, що власник (роботодавець) повинен забезпечити утримання виробничого обладнання у справному стані шляхом проведення оглядів і ремонтів власними силами, або з залученням сторонніх спеціалізованих підприємств, в терміни передбачені настановами з експлуатації.
📌З цією метою роботодавець зобов’язаний:
✔️призначити наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку;
✔️розробити і затвердити виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском, на підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування. Виробнича інструкція повинна знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку обслуговувальному персоналу;
✔️визначити певний механізм для персоналу, на який покладено обов’язки з обслуговування обладнання під тиском, згідно з яким йому доручається ведення ретельного спостереження за дорученим устаткуванням шляхом його огляду, перевірки справності арматури, КВП, запобіжних клапанів, засобів сигналізації і захисту, живильних пристроїв. Для запису результатів огляду і перевірки слід вести змінний журнал. Форма журналу визначається роботодавцем;
✔️забезпечити проведення технічних оглядів і експертного обстеження обладнання під тиском у випадках, передбачених законодавством, у визначені строки.
👉Роботодавець повинен забезпечити своєчасний ремонт обладнання під тиском та допоміжного обладнання згідно з затвердженим графіком планово-попереджувального ремонту. Під час ремонту, крім вимог Правил, повинні виконуватись також вимоги, викладені в експлуатаційно-технічній документації.
📲 Більше інформації з питань організації трудових відносин в умовах воєнного часу, охорони і гігієни праці тощо: на порталі https://pratsia.in.ua та сайтах https://lviv.dsp.gov.ua і https://dsp.gov.ua