Що потрібно знати про техогляди та реєстрацію навантажувачів?

27 березня 2017

Про вимоги до реєстрації і технічних оглядів навантажувачів  розповів  головний державний інспектор  відділу нагляду в АПК та СКС  ГУ Держпрці у Львівській області Григорій  Михайлів.

Які вимоги до реєстрації і  технічних оглядів навантажувачів ?

Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31.12.2008 р. № 308, (НПАОП0.00-1.22.08), навантажувачі всіх типів, за винятком штабелеукладачів з ручним пересуванням,  підлягають  реєстрації  в  територіальних органах  спеціально  уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

Реєстрація,  перереєстрація,  тимчасова  реєстрація та зняття навантажувачів з обліку здійснюються  відповідно  до  вимог Правил  державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних  транспортних  засобів,  що  не  підлягають експлуатації  на  вулично-дорожній мережі загального користування, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від  01.07.2004 N 163 ,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 888/9487.

Що таке первинний, періодичний та позачерговий технічні огляди?

Навантажувачі підлягають первинному,  періодичному  та позачерговому технічним    оглядам    у   порядку,   встановленому НПАОП 0.00-6.18-04  – Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, ….

Первинному      технічному      огляду      підлягають нововиготовлені навантажувачі перед уведенням їх в експлуатацію.

Періодичному      технічному     огляду     підлягають навантажувачі, що перебувають в експлуатації, щорічно.

 В яких випадках проводиться позачерговий технічний огляд?

Позачерговий  технічний  огляд навантажувачів належить проводити у разі:

уведення їх  в  експлуатацію  після  ремонту несучих металоконструкцій з метою відновлення їх несучої здатності (ремонт із застосуванням зварювання,  а також ремонт, пов’язаний з відновленням деформованих або пошкоджених металоконструкцій або їх
елементів), а також,  ремонту   механізму  підіймання  вантажу  та  його гідроприводу, крім робіт, передбачених настановою з експлуатації;

перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

закінчення граничного строку експлуатації  (із  застосуванням видів   робіт,   що   не  використовувалися  під  час  експертного обстеження);

експлуатаційної чи  деградаційної  відмови,  виявлення  зносу (механічного  або  корозійного),  залишкової  деформації,  тріщин, інших  пошкоджень складових частин,  деталей або їх елементів,  що перевищують допустимі значення;

аварії або  пошкодження,  спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;

у разі   отримання   припису   посадової   особи   спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з  промислової безпеки  та охорони праці у разі виявлення дефектів,  пошкоджень і порушень цих Правил, що впливають на їх безпечну експлуатацію.

Позачерговий   технічний   огляд   у  разі  закінчення граничного   строку   експлуатації   проводиться   у   визначеному уповноваженою  організацією  обсязі  з урахуванням виконаних робіт під час проведення  експертного  обстеження  навантажувача.  Після проведення  технічного  огляду  уповноважена організація розробляє регламент  технічних  оглядів  на  продовжуваний  строк  безпечної експлуатації, який зберігається разом з паспортом навантажувача.

 Які вимоги до проведення технічного огляду?

Технічний огляд  має  проводитися  згідно  з  вимогами організаційно-методичних  документів,  розроблених  відповідно  до НПАОП 0.00-6.18-04  – Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, ….

Технічний   огляд   має  проводитися  за  участю  працівника, відповідального за технічний стан.

Технічний   огляд  навантажувачів  проводиться  в  два етапи:

перевірка відповідності    типу,   моделі,   ідентифікаційних
номерів,  номера двигуна,  номерного знака навантажувача записам у
свідоцтві про реєстрацію (за наявності);

перевірка технічного стану.

Під час перевірки технічного стану мають бути оглянуті та перевірені в  роботі  всі  механізми  та  їх  гальма,  пристрої управління   та   безпеки,   гідропристрої  та електрообладнання, сигналізація.

Перевірка  технічного стану навантажувача здійснюється відповідно   до   вимог   Порядку   перевірки   технічного   стану транспортних  засобів автомобільними перевізниками,  затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від  05.08.2008 N 974 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за N 794/15485.

Після    перевірки   технічного   стану   проводяться випробування гідравлічної системи на герметичність,  мимовільність опускання  каретки  з  вантажем  та  нахилу рами вантажопідіймача, перевірка запобіжного клапана  в  гідросистемі  або  пристрою,  що запобігає перевантаженню механізму підіймання.

За  результатами  проведених  робіт  складається  акт технічного огляду відповідно до вимог нормативних документів.