Щодо продовження дозволів виданих центральним органом Держпраці

22 серпня 2018

Пунктом 15 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, визначено, що строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 48 в Порядок внесено зміни, згідно з якими до повноважень територіальних органів Держпраці належить видача дозволів і на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у пунктах 3, 4, 5 додатку 2 Порядку, а саме:

  • виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.
  • вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.
  • утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

Відтак, з метою продовження строку дії дозволів на виконання зазначених робіт, які були видані центральним апаратом Держпраці, суб’єктам господарювання слід звертатись до територіальних органів Держпраці.

Нагадаємо, що строк дії дозволу можна продовжити, якщо роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно додатком 5 Порядку, та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, чи допущено виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Заяву на продовження дозволу рекомендуємо подавати за 20 днів до закінчення дії дозволу на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області (м. Львів, пл.. Міцкевича, 8.)