Щодо своєчасного проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

30 січня 2018

Головне управління Держпраці у Львівській області доводить до відома суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт, а також тих, хто має намір розпочати будівництво такого об’єкта. Відповідно до вимог «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки» (далі – Порядок), суб’єкти господарювання зобов’язані організувати проведення їх ідентифікації.

Зокрема, підприємствам необхідно скласти повідомлення про результати  ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1 до Порядку) і надіслати його у двотижневий термін до Головного управління.

Звертаємо увагу керівників підприємств, а також фахівців відповідних служб, що у випадку:

  • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;
  • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • будівництва в прилеглих районах нових об’єктів, якщо це впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про результати ідентифікації;  
  • зміни власника об’єкта

необхідно провести повторну ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки у термін, що не перевищує шести місяців.

Водночас, наголошуємо, що виключення  об’єкта  підвищеної  небезпеки  з  Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки з підстав зменшення сумарної маси небезпечних речовин; ліквідації або виведення з експлуатації (списання з  балансу) об’єкта підвищеної небезпеки, здійснюється Головним управлінням на підставі звернення суб’єкта господарювання.

Необхідно пам’ятати, що суб’єкти господарювання несуть відповідальність за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

До слова, з 2003 року по 2017 рік, в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки на Львівщині зареєстровано 601 об’єкт.