Щорічна відпустка військовослужбовця: про що слід знати роботодавцю?

18 грудня 2017

До ГУ  Держпраці у Львівській області, надійшло звернення щодо щорічної основної відпустки військовослужбовця.

Відповідно до вимог Закону України “Про відпустки”, право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

Указом Президента України від 2008 року затверджено Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, пунктом 180 розділу VIII якого визначено, що “військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до порядку, встановленого Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Законодавством, зокрема, закріплено, що щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

Встановлено, що за бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

 Тривалість щорічної основної відпустки військовослужбовців відповідно до кількості років вислуги військової служби. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів.

Наведене свідчить, що за наявності у військовослужбовця 10 років вислуги військової служби, у нього виникає право на 35 календарних днів щорічної основної відпустки. Таким чином, якщо на момент вибуття військовослужбовця у другу частину відпустки вислуга років  змінилась з дев’яти на десять років, тривалість другої частини щорічної основної відпустки необхідно збільшити на 5 календарних днів.

Також встановлено, що військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється за їх бажанням об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Підготувала головний спеціаліст – юрисконсульт ГУ Держпраці у Львівській області Анна Зла.