Стратегія Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки: реальність для всіх.

06 червня 2023
✅Стратегія Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки: реальність для всіх.
Загальною метою Стратегії Ради Європи про права осіб з інвалідністю на 2017-2023 роки (Стратегія) є досягнення рівності, гідності та рівних можливостей для осіб з інвалідністю.
Це вимагає забезпечення незалежності, свободи вибору, повної і ефективної участі у всіх сферах життя і суспільства, включаючи проживання в соціумі.
Перш за все Стратегія визначає п’ять наскрізних питань, які необхідно враховувати у всіх напрямках роботи і у всіх заходах Ради Європи з підтримки держав-членів.
?Наскрізними питаннями є:
– участь, співпраця і координація
– універсальний дизайн і розумне пристосування
– перспектива гендерної рівності
– множинна дискримінація
– освіта та навчання.
?Пріоритетними напрямками є:
1) Рівність і недискримінація
2) Підвищення обізнаності
3) Доступність
4) Визнання рівності перед законом
5) Свобода від експлуатації, насильства та жорстокого поводження.
?портал https://pratsia.in.ua та сайт https://dsp.gov.ua