Технічна консультація в ПП «Воланд», основним видом діяльності якого – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, щодо дотримання вимог з питань гігієни праці

21 липня 2023
✅Технічна консультація в ПП «Воланд», основним видом діяльності якого – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, щодо дотримання вимог з питань гігієни праці.
👉Під час роботи на працівників впливають різні шкідливі фактори виробничого середовища. Шкідливі фактори за характером свого впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. Кожен з цих факторів впливає на організм людини, викликає у ньому функціональні зміни, професійні захворювання або отруєння.
📌Гігієна праці вивчає трудову діяльність людини, умови, в яких вона працює, вплив виробничих факторів на її організм, розробляє гігієнічні нормативи та профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці та запобігання профзахворюванням.
Виробнича санітарія – це система організаційних і технічних заходів, які направлені на усунення потенціальних небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь.
До організаційних заходів належать – дотримування вимог ОП жінок та осіб віком до 18 років; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах, забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням.
До технічних заходів належать – систематичне підтримання чистоти в приміщеннях і на робочому місці; улаштування систем опалення, вентиляції і кондиціювання робочих місць; забезпечення працюючих від шуму вібрації, ультра-та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання.
Медичні огляди – особи які приймаються на роботу повинні пройти попередній медичний огляд і в подальшому щороку підлягають обов’язковому медичному огляду. Особи які не пройшли медичний огляд до роботи не допускаються.
Мета цих оглядів – установлення фізичної і психофізичної придатності осіб до роботи за конкретною професією, спеціальністю, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливостей на організм.
Комплексне дослідження факторів виробничого середовища на робочому місці потрібне для встановлення всіх факторів і причин виникнення несприятливих умов праці. Для цього проводять санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на робочому місці.