Технічний регламент безпеки машин діє в новій редакції!

14 грудня 2023

До уваги виробників, розповсюджувачів та споживачів!

Технічний регламент безпеки машин діє в новій редакції.

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки машин» від 19 серпня 2023 р. № 880, якою Технічний регламент приведено у максимальну відповідність до змісту, форми та структури Директиви 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС.

Цим Уряд збільшує можливості для укладання угоди АСАА у сфері машин, що дасть можливість українським виробникам постачати відповідну продукцію на ринок ЄС без витрат на проведення додаткових процедур з оцінки відповідності. Водночас і продукція іноземного походження зможе потрапити на ринок України без додаткових витрат на проведення процедур оцінки відповідності вимогам українського законодавства.

.Документ узгоджує зміст, структуру, послідовність та нумерацію його положень та додатків до нього, із змістом, структурою, послідовністю та нумерацією Директиви ЄС та її додатків.

Зокрема, у новій редакції Технічного регламенту змінено нумерацію додатків до нього, а також найменування деяких видів продукції, при цьому не змінились по суті вимоги Технічного регламенту та зміст процедур оцінки відповідності, стосовно яких призначено органи з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у Технічному регламенті.