Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів: вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки.

11 липня 2023
✅Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів: вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки.
👉Лiфти, на якi поширюється дія Технiчного регламенту, повиннi вiдповiдати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки.
У разi коли лiфт призначений для перевезення людей i його розмiри це дозволяють, кабiна повинна розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб особи з iнвалiднiстю мали безперешкодний доступ до неї i мали змогу проводити будь-яке регулювання, необхiдне для полегшення користування кабiною.
📌Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб могло вмикатися та вимикатися пiд навантаженням, не спричиняло небезпечної ситуацiї, щоб унеможливити помилкове пiдключення до електричних кiл, що не пов’язанi безпосередньо з лiфтом.
➡️Мають бути врахованi ризики людей усерединi кабiни лiфту, поза його межами та iншi. Зокрема, лiфти повиннi бути обладнанi засобами, якi дають змогу звiльнити і евакуювати людей, що застрягли в кабiнi. Вони повиннi бути обладнанi засобами двостороннього зв’язку для забезпечення постiйного зв’язку з аварiйною службою, мати аварiйне освiтлення, яке повинно функцiонувати навiть за вiдсутностi основного джерела електроживлення.
Кабiни повиннi розроблятися i виготовлятися так, щоб забезпечити достатню вентиляцiю для пасажирiв навiть якщо виникла тривала зупинка. А у разi перевищення максимальної температури механiзму, заданої монтажником, могли завершити рух i не виконувати новi команди.
Кожна кабiна повинна мати помiтну табличку, на якiй чiтко зазначається номiнальна вантажопiдiймальнiсть у кiлограмах і максимально можлива кiлькiсть пасажирiв, якi можуть перевозитися одночасно. Якщо лiфт розроблений так, що пасажири можуть без сторонньої допомоги звiльнитися з кабiни, яка застрягла, у лiфтi на видному мiсцi повиннi.
📲портал https://pratsia.in.ua та сайт https://dsp.gov.ua