В античному (давньому) світі трудові правовідносини були відносинами речового права – працівник був власністю (рабом) свого господаря

12 червня 2023
?В античному (давньому) світі трудові правовідносини були відносинами речового права – працівник був власністю (рабом) свого господаря.
Майже аналогічна ситуація мала місце у середньовіччі та за часів феодалізму. В Україні це були панщина і кріпацтво (з XV ст. до їх скасування у XIX ст.).