В рамках інформаційної кампанії Держпраці начальником відділу ринкового нагляду Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Миколою Прокоп’яком проведено інформаційне відвідування у ПП «Шиф-ліфт» щодо питань дотримання законодавства про ринковий нагляд та відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів затвердженого постановою КМУ від 21.06.2017 №438.

20 липня 2023
✅В рамках інформаційної кампанії Держпраці начальником відділу ринкового нагляду Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Миколою Прокоп’яком проведено інформаційне відвідування у ПП «Шиф-ліфт» щодо питань дотримання законодавства про ринковий нагляд та відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів затвердженого постановою КМУ від 21.06.2017 №438.
?Компанія надає комплекс послуг з ремонту і технічного обслуговування ліфтів.
✔️Лiфти, на якi поширюється дія Технiчного регламенту, повиннi вiдповiдати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки.
У разi коли лiфт призначений для перевезення людей i його розмiри це дозволяють, кабiна повинна розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб особи з iнвалiднiстю мали безперешкодний доступ до неї i мали змогу проводити будь-яке регулювання, необхiдне для полегшення користування кабiною.
?Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб могло вмикатися та вимикатися пiд навантаженням, не спричиняло небезпечної ситуацiї, щоб унеможливити помилкове пiдключення до електричних кiл, що не пов’язанi безпосередньо з лiфтом.
Мають бути врахованi ризики людей усерединi кабiни лiфту, поза його межами та iншi. Зокрема, лiфти повиннi бути обладнанi засобами, якi дають змогу звiльнити і евакуювати людей, що застрягли в кабiнi. Вони повиннi бути обладнанi засобами двостороннього зв’язку для забезпечення постiйного зв’язку з аварiйною службою, мати аварiйне освiтлення, яке повинно функцiонувати навiть за вiдсутностi основного джерела електроживлення.