В рамках інформаційної кампанії Держпраці начальником відділу ринкового нагляду Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Миколою Прокоп’яком проведено інформаційне відвідування у ПП «Шиф-ліфт» щодо питань дотримання законодавства про ринковий нагляд та відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів затвердженого постановою КМУ від 21.06.2017 №438.

20 липня 2023
✅В рамках інформаційної кампанії Держпраці начальником відділу ринкового нагляду Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Миколою Прокоп’яком проведено інформаційне відвідування у ПП «Шиф-ліфт» щодо питань дотримання законодавства про ринковий нагляд та відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів затвердженого постановою КМУ від 21.06.2017 №438.
👉Компанія надає комплекс послуг з ремонту і технічного обслуговування ліфтів.
✔️Лiфти, на якi поширюється дія Технiчного регламенту, повиннi вiдповiдати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки.
У разi коли лiфт призначений для перевезення людей i його розмiри це дозволяють, кабiна повинна розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб особи з iнвалiднiстю мали безперешкодний доступ до неї i мали змогу проводити будь-яке регулювання, необхiдне для полегшення користування кабiною.
📌Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб могло вмикатися та вимикатися пiд навантаженням, не спричиняло небезпечної ситуацiї, щоб унеможливити помилкове пiдключення до електричних кiл, що не пов’язанi безпосередньо з лiфтом.
Мають бути врахованi ризики людей усерединi кабiни лiфту, поза його межами та iншi. Зокрема, лiфти повиннi бути обладнанi засобами, якi дають змогу звiльнити і евакуювати людей, що застрягли в кабiнi. Вони повиннi бути обладнанi засобами двостороннього зв’язку для забезпечення постiйного зв’язку з аварiйною службою, мати аварiйне освiтлення, яке повинно функцiонувати навiть за вiдсутностi основного джерела електроживлення.