В Товаристві з додатковою відповідальністю «Львівська автобаза №1» відбувся круглий стіл з питань охорони праці та праці.

30 листопада 2015

28 жовтня 2015 року головні державні інспектори Головного управління Держпраці у Львівській області Стащишин В.М., Мороз Є.П., Палюх Я.С. провели круглий стіл з питань охорони праці та праці.

В круглому столі приймали участь Представники адміністраці і Товариства з додатковою відповідальністю «Львівська автобаза №1».

Під час круглого столу спеціалістами Управління були висвітлені такі питання:

1.Ознайомлення з Положенням “Про Державну службу України з питань праці” затв. КМУ від 11 лютого 2015 р. № 96. Про нову структуру Головного  управління Держпраці у Львівській області.

2.Про загальний стан охорони праці та виробничий травматизм на  підприємствах автомобільного транспорту.

3.Основні вимоги щодо дотримання працівниками «Правил охорони праці на втомобільному транспорті».

4.Перелік основних питань з охорони праці, на які роботодавцю слід звернути   увагу.

5.Основні вимоги щодо підготовки підприємств автомобільного транспорту   до роботи в осінньо-зимовий періоди 2015-2016рр.

6.Права на охорону праці під час укладання трудового договору ЗУ “Про охорону праці” Постанова ВР № 2695-XII від 14.10.92.

7.Помилки, які допускають кадровики при оформленні трудових відносин.

8.Мінімальні гарантії в оплаті праці,

9.Зміни трудового законодавства, що стосуються оплати праці.

10.Адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення  законодавства про працю.

11.Надання відповідей на поставлені питання

12.Проблемні питання в галузі автомобільного транспорту.

У ході круглого столу Володимир Стащишин повідомив присутніх, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві. Довів присутнім вимоги ЗУ “Про охорону праці” Постанова ВР № 2695-XII від 14.10.92 та про результати спеціальних розслідувань нещасних випадків на підприємствах автомобільного транспорту, зокрема за 9 місяців 2015рр., довів причини нещасних випадків з працівниками, які сталися в галузі транспорту,а також конкретно зупинився на нещасних випадках, які сталися в поточному 2015р на ЛКП «Львівелектротранс». Надав консультацію щодо організації функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, щодо організації проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими умовами праці або таких, які потребують професійного добору. Також наголосив, що працівники віком до 21 року зобов’язані проходити медичний огляд щорічно.

Надав консультацію інженеру з охорони праці та безпеки руху Британу М.А. щодо проходження водіями обов’язкових щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів. Було звернуто увагу на укомплектованість автомобілів у відповідності до вимог «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», також при роботі водіїв в осінньо-зимовому періоді 2015-2016р.р..

Головний державний інспектор Мороз Є.П. висвітлив питання щодо дотримання вимог безпеки при експлуатації електроустановок споживачів та дотримання вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Головний державний інспектор Палюх Я.С.ознайомила присутніх працівників підприємства з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці».

Надала консультації посадовим особам, щодо виконання робіт за суміщенням та за сумісництвом. Звернула увагу присутніх на відповідальності за порушення законодавства про працю. Також довела присутніх питання щодо адміністративної відповідальності посадових осіб за недотримання вимог з питань праці.

По закінченню проведення круглого столу головними державними інспекторами Головного управління Держслужби з питань праці у Львівській області були роз’яснені:

– статті Закону України «Про охорону праці», а саме ст. 17 «Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій» та ст.19 «Фінансування охорони праці»;

– статті Кодексу Законів про працю України, а саме: ст.. 102-1 «Оплата праці за сумісництвом» та ст.105 «Оплата праці за суміщення професій (посад);

– окремі розділи НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобльому транспорті».    

За результатами роботи круглого столу було рекомендовано керівництву та службі охорони праці зосередити головну увагу на неухильному дотриманні працівниками підприємства посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, а також щодо дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку дня.

В ході дискусії виникли проблемні питання підприємства щодо проходження водіями обовязкових медичних оглядів.

  1. Відсутність «єдиного вікна» із залученням медичних працівників щодо проходження водіями щорічного медичного огляду .

Станом на даний час водій витрачає на зазначений огляд декілька робочих днів, так як він зобов’язаний пройти медичний огляд в різних медичних закладах, які знаходяться в різних частинах м. Львова.

Запропоновано працівниками підприємства щодо створення спеціалізованого (сконцентрованого в одному місті) медичного закладу для проходження медичних оглядів водіїв.  

Довідково

Товариство з додатковою відповідальністю «Львівська автобаза №1» (надалі – Товариство) засноване шляхом реорганізації відкритого акціонерного товариства «Львівська автобаза №1» згідно з рішенням зборів акціонерів ВАТ «Львівська автобаза №1 (протокол від 23 жовтня 2010р.) та відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших чинних нормативно-правових актів. Засновниками Товариства є: Фізичні особи-акціонери ВАТ «Львівська автобаза №1», які здійснили обмін акцій ВАТ «Львівська автобаза №1» на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Львівська автобаза №1».            Станом на 28.10.2015р.в Товаристві працює 116 чол., в тому числі 13 жінок. Інвалідів – 7. Молодь до 21 року – 4.

Вид діяльності згідно КВЕД 49.41 товариство здійснює вантажні перевезення автомобільним транспортом, а також комплекс по ремонту та обслуговуванню вантажних автомобілів та автобусів.