Відпустка по догляду за дитиною до 6 років

12 жовтня 2015

У зв’язку з неодноразовими зверненнями, з приводу оформлення відпустки по догляду за дитиною до шести років, надаємо роз’яснення щодо особливостей надання даної відпустки.

Відповідно до вимог частини 6 статті 179 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

В частині 7 вказаної статті визначено, що відпустка для догляду за дитиною, передбачена частиною шостою цієї статті, може бути використана повністю або частинами також:

  • батьком дитини;
  • бабою, дідом;
  • іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Статтею 181 КЗпП, передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Таким чином, виходячи з наведеного можна встановити, що : відпустка для догляду за дитиною віком до 6-ти років є відпусткою без збереження заробітної плати; роботодавець має повинен в обов’язковому порядку надати таку відпустку – за заявою жінки (або осіб, зазначених у ч. 7 ст. 179 КЗпПУ), у випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду; час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 6-ти років зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.