Вогневі роботи на висоті: безпека працівника

03 грудня 2018

Днями у ТзОВ «СИДАНІТ», що розташоване у Городоцькому районі Львівської області, відбувся семінар щодо охорони праці.

Під час превентивного заходу розглядалися питання щодо підготовки робочих місць для працівників, які мають право на виконання робіт на висоті, проведення вогневих робіт на висоті, зокрема газополуменевих та електрозварювальних.
Засоби підмощування, тара, вантажозахоплювальні пристрої, пристосування для вивірення та тимчасового закріплення конструкцій, огородження, захисні сітки, перекриття та інші засоби запобігання падінню працівників, матеріалів, предметів з висоти, засоби захисту від ураження електричним струмом, від дії машин, обладнання, впливу шуму, вібрації, шкідливих речовин, які застосовують під час виконання робіт на висоті, мають відповідати вимогам чинного законодавства.
Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.
Інструменти, пристрої, засоби підмощування, що використовуються під час виконання робіт на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
Видалення сміття, як правило, проводять механізованим способом у закритих ящиках і контейнерах або закритими жолобами. Дозволяється скидати сміття з висоти до 3 м без застосування жолобів або інших пристосувань. Місце, на яке скидають сміття, слід з усіх боків огородити з виставленням необхідних знаків та плакатів безпеки або установити нагляд для попередження про небезпеку.
Роботодавець зобов’язаний на кожному робочому місці забезпечити виконання заходів для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті. Зокрема, забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо; забезпечити працівників необхідними засобами захисту та  використовувати їх за призначенням; виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи; застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією; забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них; уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих або небезпечних факторів; ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров’я працівників, які виконують роботи на висоті.
Також роботодавець повинен забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів, щорічне навчання і щорічні перевірки знань працівників, які виконують роботи на висоті; забезпечити працівників необхідними засобами захисту, технологічною оснасткою, спеціальним одягом та спеціальним взуттям; забезпечити своєчасне проведення ремонтів, випробувань засобів захисту і технологічної оснастки, технічних оглядів машин і механізмів, які використовуються в роботі на висоті; призначити працівників, відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на висоті.

Для проведення вогневих робіт на висоті,  зокрема газополуменевих  та  електрозварювальних,  у  наряді  зазначаються вимоги пожежної безпеки.  Для проведення   вогневих   робіт    на    вибухонебезпечному обладнанні  чи  у  газонебезпечних місцях заходи пожежної безпеки, зазначені у наряді,  узгоджуються у  відповідній  графі  наряду  з відповідальним  працівником  з  пожежної безпеки,  про що свідчить його запис.
Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов’язані: знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій; дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт; виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів індивідуального та колективного захисту; проходити в установленому порядку медичний огляд. Працівникам, які виконують верхолазні роботи, робиться відповідний запис у посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці.