Всесвітній день боротьби з дитячою працею відзначається 12 червня

12 червня 2017

Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлений Міжнародною організацією праці (МОП), яка бореться з проявами експлуатації дітей на різних рівнях. Перші заходи присвячені цьому дню відбулися в 1997 році. Спочатку вони проводилися тільки в Осло та Амстердамі, але згодом привернули увагу всієї світової громадськості.

Про це йдеться на сайті Державної служби України  з питань праці.

Глобальні зусилля до ліквідації найгірших форм дитячої праці сьогодні докладають у багатьох країнах. Під егідою Міжнародної організації праці надається підтримка та допомога дітям, які стали жертвами незаконного використання їхньої праці.

Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці  від 17.06.1999 № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», ратифікованою Законом України від 05.10.2000 № 2022-III, кожна держава має негайно вживати ефективних заходів щодо забезпечення в терміновому порядку заборони та ліквідації найгірших форм дитячої праці.

Державний нагляд  за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю, зокрема, з питань використання праці неповнолітніх здійснює Державна служба України з питань праці.

Впродовж 2016 року Держпраці проведено 5317 перевірок суб’єктів господарювання, під час  яких вивчалися питання додержання законодавства про працю неповнолітніх.

Застосування праці неповнолітніх виявлено у 169-ти роботодавців. Вони залучили до праці 385 неповнолітніх, з яких  віком до 14 років – 0, з 14-15 років – 79 осіб, 16-18 років – 306 осіб. Перше робоче місце було надано 141 неповнолітній особі.

Застосування дитячої праці по галузях:

– сільське господарстве, 28 суб’єктів господарювання;

– промисловість, 41 суб’єкт господарювання;

– сфера послуг, 68 суб’єктів господарювання;

– інші, 32 суб’єкта господарювання.

Сферою найбільшого використання дитячої праці були: послуги (40,5%), промисловість (24%), сільське господарство (16,5%).

Як показали результати перевірок види трудової діяльності неповнолітніх є різноманітними. Наприклад:

– робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків;

– слюсар;

– продавець;

– підсобний робітник (лісопильне виробництво);

– різнороб (пилорама);

– автослюсар (сільське господарство);

– інструктор у парках відпочинку;

– бармен;

– слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

– прибиральниця.

До  непоодиноких випадків належали: робота на току під час жнив, на фермах, збір врожаю, виконання підсобних робіт, продаж продовольчих і непродовольчих товарів, обслуговування на ринках тощо.

За 2016 рік було виявлено ряд порушень законодавства про працю щодо неповнолітніх. Зокрема, встановлено, що:

– 8 дітей працювали у шкідливих або небезпечних умовах праці;

– 5  дітей працювали понад встановлену тривалість робочого часу;

– 24 дитини працювали без оформлення трудових відносин;

Щодо 9 неповнолітніх  зафіксовано факт виплати нелегальної заробітної плати.

Порушення законодавства про працю неповнолітніх щодо обов’язкового проведення щорічних медичних оглядів та медичних оглядів при прийнятті на роботу допущено стосовно 91 неповнолітньої особи.

Загалом порушення трудових прав дітей допущено у 82 роботодавців (48,5% від загальної кількості підприємств, де виявлені факти застосування праці неповнолітніх)  відносно 157 неповнолітніх (41%), а кількість порушень склала 174 (понад двох порушень на одного роботодавця).

За результатами перевірок додержання законодавства про працю неповнолітніх Держпраці складено та передано до суду 55 протоколів про притягнення роботодавців до адміністративної відповідальності; матеріали 12 перевірок направлено до правоохоронних органів для відповідного реагування; видано 86 приписів щодо усунення порушень законодавства про працю; внесено 39 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у допущенні порушень законодавства про працю відносно неповнолітніх осіб. Прийнято рішень про накладення фінансових санкцій за порушення норм законодавства про працю на суму 958751 грн. При цьому, 30 суб’єктів господарювання під час перевірок усунули виявлені порушення.

Загалом роботодавці намагаються не афішувати дитячу працю на власних підприємствах, адже це зобов’язує їх нести юридичну відповідальність за неповнолітніх. Трудовим законодавством України враховані особливості праці неповнолітніх (загальний вік прийому на роботу з 16 років, скорочений робочий тиждень, заборона працювати вночі та позаурочний час тощо).

День боротьби з дитячою працею переважно спрямований на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором праці дітей.