Виплати та гарантії військовослужбовцям, військовозобов’язаним, резервістам та мобілізованим працівникам

12 жовтня 2015

Міністерство соціальної політики України в листі від 22.08.2014 узагальнило питання збереження робочого місця та компенсація середнього заробітку мобілізованим працівникам, винагороди за участь в АТО, одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності, пенсії мобілізованим пенсіонерам.

Збереження робочого місця та компенсація середнього заробітку, звільнення від штрафних санкцій за фінансовими та податковими зобов’язаннями

За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Винагорода за безпосередню участь в АТО

За безпосередню участь в антитерористичній операції військовослужбовцям (у тому числі строкової військової служби) встановлена винагорода в розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення, але не менш 3000 грн. (постанова КМУ від 04.06.2014 № 158 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету»).

Грошове забезпечення

З 18 березня 2014 року військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, встановлено виплату грошового забезпечення як для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом (постанова КМУ від 09.04.2014 № 111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»).

Виплати

Військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори передбачено виплати:

  • добових за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад у відсотках від норми;
  • середнього заробітку працюючим військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, з наступним відшкодуванням підприємствам, установам, організаціям цих витрат за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями;
  • грошового забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, які не працюють;
  • одноразового грошового заохочення військовою частиною, з командиром якої резервіст заключив контракт

(постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів»)

Крім цього, резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві з 01 січня 2014 року передбачені грошові виплати в розмірах до двох мінімальних заробітних плат на місяць за рахунок держбюджету (Законом України від 20.05.2014 № 1275 внесені зміни в Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Одноразова грошова допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності

Військовослужбовцям, військовозобов’язаним, резервістам під час виконання ними обов’язків військової служби у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності передбачена виплата одноразової грошової допомоги за рахунок Державного бюджету.

Ця допомога призначається і виплачується в кратних розмірах прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (1218 грн. у 2014 році).

Пенсія мобілізованим пенсіонерам

Виплата пенсії пенсіонерам з числа військовослужбовців у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період не припиняється. При цьому після звільнення зі служби виплата їм пенсій буде здійснена з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації;