Вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати – один із пріоритетних напрямків діяльності Держпраці

06 липня 2016

Головним управлінням Держпраці у Львівській області протягом першого півріччя 2016 року проведено 93 перевірки підприємств-боржників.

За результатами проведення даних перевірок, заборгованість погашено повністю або частково перед 14264 працівниками на загальну суму 28913 тис.грн.

На посадових осіб, які допустили порушення встановлених строків виплати заробітної плати, що призвело до заборгованості складено та передано до суду 26 протоколів про адміністративні правопорушення. Матеріали 49 перевірок за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України, скеровано до правоохоронних органів для прийняття відповідного рішення.

Враховуючи те, що 10 лютого 2016 року набрала чинності постанова КМУ від 03.02.2016 р. №55, якою затверджено Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю, уповноваженими особами Держпраці за порушення передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України на суб’єктів господарювання та роботодавців накладаються фінансові санкції. Розглянувши матеріали перевірок підприємств-боржників, за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам та інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць та за виплату їх не в повному обсязі, уповноваженими особами Головного управління Держпраці у Львівській області,  винесено 15 постанов про накладення штрафів, передбачених пунктом 2 частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України.

Інформаційно

Стаття 265 Кодексу законів про працю України. Відповідальність за порушення законодавства про працю

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”“Про альтернативну (невійськову) службу”“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – п’ятим частини другої цієї статті – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27Господарського кодексу України.

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на Державну виконавчу службу.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.