Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці

01 травня 2023
✅Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці
Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків » гарантується дотримання гендерної рівності серед іншого і у соціально-економічній сфері, зокрема, рівність прав при працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, одержанні винагороди за працю, а також зайнятті підприємницькою діяльністю.
❕Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.
?Відповідно до чинного законодавства роботодавець зобов’язаний:
✔️створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
✔️забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
✔️здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
✔️вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
✔️вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.
?У рекламі про вакансії (прийом на роботу) забороняється:
✔️пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі;
✔️висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі).
? Більше інформації з питань організації трудових відносин в умовах воєнного часу, охорони і гігієни праці тощо: на порталі https://pratsia.in.ua та сайтах https://lviv.dsp.gov.ua і https://dsp.gov.ua