Захист працівників від необґрунтованих відрахувань із заробітної лати.

12 жовтня 2015

Розроблено законопроект «Про внесення змін до статті 136 Кодексу законів про працю України (щодо забезпечення захисту заробітної плати від необґрунтованих відрахувань та недопущення порушення принципу презумпції невинуватості працівника у питанні покладення на працівника матеріальної відповідальності)».

У статті 136 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) зазначено про те, що покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. При цьому про необхідність отримати на це згоду працівника у зазначеній статті 136 КЗпП України не йдеться.

Проектом Закону пропонується встановити, що покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середньомісячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, шляхом відрахування із заробітної плати працівника лише за письмовою згодою працівника із здійсненням такого відрахування та його розміром.

Також проектом передбачається, що відрахування із заробітної плати для покриття шкоди, заподіяної працівником, дозволяється лише в тих випадках, коли може бути ясно доведено, що за заподіяну шкоду несе відповідальність саме той працівник, із заробітної плати якого здійснюється відрахування. При цьому обов’язок доказування в суді наявності підстав для здійснення такого відрахування покладається на власника або уповноважений ним орган (а у випадку подання позову прокурором – на прокурора).