Звертаємо увагу: набув чинності Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень

17 травня 2021

Головне управління Держпраці у Львівській області звертає увагу, що з 11.03.2021 набув чинності Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень. Також внесені зміни до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд.

Відповідно до внесених змін, Держпраці визначено органом ринкового нагляду до сфери відповідальності якого віднесено обладнання, що використовується ззовні приміщень.

У згаданому Технічному регламенті зазначається,  вводити в обіг або експлуатацію можна лише обладнання, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту. На таке обладнання повинно бути нанесено знак відповідності технічному регламенту та позначку гарантованого рівня звукової потужності. Окрім цього, обладнання повинно супроводжуватися декларацією про відповідність.

Знак відповідності технічним регламентам повинен відповідати формі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 “Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення”.

Позначка гарантованого рівня звукової потужності повинна складатися з числового значення гарантованого рівня звукової потужності в дБ, знака LWA і мати такий вигляд як на рисунку.


Об’єкти обмеження звукової потужності перелічені у пункті 15 Регламенту. У пункті 17 визначено обладнання, яке не є об’єктом обмеження звукової потужності, але на нього повинна бути нанесена позначка гарантованого рівня звукової потужності.

До слова, відповідно до Технічного регламенту, “обладнання, що використовується ззовні приміщень” – це все обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30 січня 2013 р. № 62, яке є або самохідним, або може бути рухомим і яке незалежно від елементу (елементів) керування призначене для використання відповідно до його типу на відкритому повітрі та спричиняє шумове випромінювання в навколишнє середовище. Використання обладнання в місцях, де передачі звуку ніщо не заважає чи суттєво не заважає (наприклад, під наметами, під покрівлею для захисту від дощу або в каркасі будинків), вважається використанням ззовні приміщень. Зазначене також стосується обладнання, що застосовується в промислових або екологічних цілях, яке не потребує підключення до елементів живлення, призначене для використання відповідно до його типу на відкритому повітрі та спричиняє шумове випромінювання в навколишнє середовище.

Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень