1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом

01 грудня 2021

ВІЛ/СНІД є проблемою, яка пов’язана з робочими місцями, адже вражає трудові ресурси. Робоча сила може грати життєво важливу роль в обмеженні поширення та наслідків епідемії. Будь-яка дискримінація або стигматизація працівників на підставі їх реального або гаданого ВІЛ-статусу неприпустима. Успішна реалізація політики та програм боротьби з ВІЛ/СНІДом вимагають співробітництва і довіри між працівниками, роботодавцями та державою.

Інспектори праці відіграють важливу роль у сприянні співпраці роботодавців і працівників у розробленні політики та програм щодо ВІЛ/СНІДу на робочому місці та наданні порад. Вони безпосередньо впливають на підвищення рівня обізнаності щодо потреби у раціональній політиці профілактики, підтримки на робочому місці, недопущенню дискримінації та стигматизації за ознакою реального чи приписуваного інфікування, а також заохочують роботодавців до проведення моніторингу і оцінки політики та практики профілактики.

Така робота проводиться з 2008 року шляхом здійснення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу за допомогою консультативно-роз’яснювальної роботи та запровадження практичних механізмів й шляхів боротьби з дискримінацією ВІЛ-інфікованих у сфері праці.

Результати роботи державних інспекторів праці, які здійснюють моніторингові візити на підприємства, свідчать, що переважна більшість підприємств та організацій не має чіткого стратегічного плану протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. На більшості підприємств відсутні положення у колективних договорах стосовно питань ВІЛ/СНІДу, відмічається досить низький рівень поінформованості менеджменту та працівників стосовно означеної проблеми, відсутні комплексні програми профілактики ВІЛ/СНІДу. Фактично політика профілактики ВІЛ/СНІДу на підприємствах перебуває у стадії формування.

З метою підвищення обізнаності працівників та роботодавців впродовж цього року інспектори праці проведели 1 тис. 412 семінарів та надали роз’яснення представникам роботодавців і профспілкових органів. 1 тис. 549 особам надали консультації з питань профілактики ВІЛ /СНІДу в сфері праці та з питань дискримінації та стигматизації ВІЛ-інфікованих та членів їх сімей.

За результатами проведеної роботи на 96 підприємствах запроваджено програму з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях.