Атестація лабораторій на право дослідження виробничого середовища і трудового процесу : хто здійснює та перелік документів

13 вересня 2018

Головне управління Держпраці у Львівській області повідомляє, що атестація лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі – атестація) проводиться відповідно до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2018 року    №784/1012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 серпня 2018 року за № 905/32357.

Прийом та реєстрація документів для визнання лабораторії атестованою здійснюється відділами з питань гігієни праці Головного управління  Держпраці . Для реєстрації подаються наступні документи згідно Порядку :

 

  • заява про визнання лабораторії, атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі – заява) (додаток 1);
  • перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які будуть досліджуватися лабораторією (додаток 2);
  • відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3);
  • відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
  • відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4);
  • копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

У разі, якщо лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», приймається лише заява та копія атестата про акредитацію.

Лабораторія не може бути атестованою та внесеною до інформаційного переліку, якщо:

– документи, зазначені у пунктах 5,6 Порядку, оформлені з порушенням встановлених Порядком вимог;

– подано неповний комплект документів.

Якщо приймається рішення про залишення документів без розгляду (при виявлені порушень),тоді у термін не пізніше 5 робочих днів з дати їх реєстрації в журналі, письмово повідомляється уповноваженого представника лабораторії (фізичну особу-підприємця) та повертається повний комплект документів із зазначенням підстав у спосіб, визначений у заяві.

     Після прийняття документів, зазначених у пунктах 5,6 Порядку, та аналізу на їх відповідність та комплектність приймається позитивне рішення, забезпечується передача таких документів до Держпраці для формування інформаційного переліку .

Ведення інформаційного переліку атестованих лабораторій здійснює Держпраці України.