Безпечна експлуатація обладнання на підприємстві: хто відповідальний за його справний стан та які документи потрібні

05 липня 2018

Днями у ТзОВ «Ельпласт-Львів», яке розташоване у  Городку відбувся семінар   щодо  охорони праці. Превентивний захід провели головні державні інспектори   ГУ Держпраці у Львівській області.

Присутніх ознайомлено з  обов’язковими вимогами щодо  безпечних  умов  праці під час утримання, нагляду та технічного обслуговування обладнання.

Фахівці наголосили, що суб’єкт господарювання, який експлуатує обладнання повинен забезпечити  його утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами або укладає договір з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт.

     Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

– призначити працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання;

– призначити працівника, відповідального за утримання обладнання в справному стані;

– призначити працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками (далі – працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт);

– допустити до виконання своїх обов’язків за процедурою, визначеною суб’єктом господарювання, обслуговувальний і ремонтний персонал (машиністів, їх помічників; слюсарів; слюсарів-електриків; електромонтерів; налагоджувальників; працівників, які керують вантажопідіймальними кранами з підлоги /з підвісного пульта чи по радіо/ або зі стаціонарного пульта; працівників, які керують підйомником з пульта керування, установленого на робочій платформі; працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників, колисок тощо), стропальників;

– забезпечити умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним і ремонтним персоналом, стропальниками своїх обов’язків;

– визначити процедуру проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та ремонту обладнання відповідно до настанови з експлуатації;

– забезпечити в установлений термін проведення технічного огляду обладнання;

– забезпечити в установлений термін проведення експертного обстеження обладнання;

– забезпечити ведення робіт за ПВР або технологічними картами на виконання робіт обладнанням;

– організувати розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для відповідальних працівників, обслуговувального та ремонтного персоналу, працівників, які виконують роботи з робочої платформи підйомників, колисок, стропальників тощо та забезпечує ними цих працівників.

   Номер і дата наказу про призначення працівника, відповідального за утримання обладнання у справному стані, а також посада, прізвище, ім’я та по батькові та його підпис мають міститися у журналі нагляду (паспорті) обладнання.

     Якщо суб’єкт господарювання має самостійні служби з технічного обслуговування механічного, гідравлічного, електричного та радіообладнання, працівники, відповідальні за утримання обладнання у справному стані, можуть бути призначені окремо з кожного виду.

    Чисельність відповідальних працівників визначає суб’єкт господарювання залежно від кількості одиниць обладнання, умов експлуатації та з урахуванням специфіки виробництва (робота у вибухонебезпечному чи пожежонебезпечному середовищі, у приміщеннях з агресивними парами чи газами, що спричиняють корозію металу або руйнування електричної ізоляції, для транспортування отруйних, вибухових речовин, розплавленого металу та шлаку, наявності значної запиленості середовища, що спричиняє абразивне спрацювання обладнання, тощо).