Безпечна експлуатація систем газопостачання житлових і громадських будинків: хто відповідальний та перелік обов’язків

19 жовтня 2021

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 08.06.2015 за № 674/27119, затверджені Правила безпеки систем газопостачання (далі – НПАОП 0.00-1.76-15).

Відповідно до вимог пункту 3.2 розділу ІІІ НПАОП 0.00-1.76-15 власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно з вимогами пункту 3.3 розділу III НПАОП 0.00-1.76-15 передбачено, що власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

Відповідно до вимог пункту 5.4 глави 5 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об’єктів невиробничого характеру здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання на договірних засадах.

Умови для технічного обслуговування забезпечується власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Що входить в обов’язки власників (балансоутримувачів та/або орендарів (наймачів)) житлових і громадських будинків, підприємств комунального та побутового обслуговування населення?

Відповідно до пункту 5.10. розділу 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. за № 674/27119, власники (балансоутримувачі та/або орендарі (наймачі)) житлових і громадських будинків, підприємств комунального та побутового обслуговування населення повинні:
• забезпечувати безперешкодний доступ до всіх приміщень будинків представникам газорозподільного підприємства для проведення технічного обслуговування газового обладнання і перевірки приміщень на загазованість та за необхідності відключення газового обладнання;
• утримувати в належному стані підвали, технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне підтримання в робочому стані їх електроосвітлення і вентиляцію;
• утримувати в належному стані ущільнення вводів підземних комунікацій в підвалах будинків, а також місць перетинів газопроводами елементів будівель;
• утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи;
• своєчасно перевіряти стан і за потреби проводити ремонт димових і вентиляційних каналів, оголовків димоходів;
• надавати запит газорозподільному підприємству на подавання газу до внутрішньобудинкової, квартирної системи газопостачання за 5 днів до заселення;
• повідомляти газорозподільне підприємство про необхідність відключення газового обладнання у разі несправності димових і вентиляційних каналів;
• своєчасно перевіряти стан і у разі потреби проводити ремонт систем урівняння потенціалів усіх металевих комунікацій (у тому числі і газових) всередині будівлі та перевіряти системи захисного заземлення, змонтованого в будівлі обладнання, яке підключено одночасно до газової та електричної мереж.

Цей перелік обов’язків не є вичерпним. Остаточний перелік обов’язків визначається конкретними умовами експлуатації відповідного обладнання.