Cемінар-нарада з працівниками ТзОВ «ДВ -Екосвіт»

30 листопада 2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДВ -Екосвіт» створене згідно з чинним Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства» і діє згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Товариство є юридичною особою.         Основна сфера діяльності – збирання безпечних відходів вантажним автотранспортом. В Товаристві на балансі знаходяться вантажні автомобілі в кількості 13 од.  

Станом на 01.11.2015р. в Товариство з обмеженою відповідальністю «ДВ -Екосвіт» працює – 46 чол., в т.ч. 9 жінок, три інваліди загального захворювання. Щодо організаційної структури – зазначене Товариство очолює директор – Деміч Сергій Миколайович.

Володимир Стащишин – який повідомив присутніх, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві. Довів присутнім вимоги ЗУ “Про охорону праці” Постанова ВР № 2695-XII від 14.10.92, за результатами спеціальних розслідувань та розслідувань підприємств автомобільного транспорту, зокрема за 20 років незалежності України та за 8 місяців 2015рр., довів причини нещасних випадків з працівниками, які сталися в галузі транспорту, надав консультацію щодо організації функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, щодо організації проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими умовами праці або таких, які потребують професійного добору. Також наголосив, що працівники віком до 21 року зобов’язані проходити медичний огляд щорічно.

Ознайомлено присутніх новими «Правилами охорони праці на автомобільному транспорті» та новим Положенням. щодо проходження водіями обов’язкових щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів.

Також, звернув увагу на питання готовності автомобільного транспорту до роботи в зимовий період 2015-2016рр., на укомплектованість автомобілів у відповідності до вимог «Правил охорони праці на автомобільному транспорті».

Головний державний інспектор Стащишин В.М. зупинився на питаннях проведення атестації робочих місць за умовами праці, рекомендовано кадровому працівнику ознайомлювати працюючих під розписку з існуючими шкідливими і небезпечними виробничими факторами, а також пільгами та компенсаціями за роботу в таких умовах.

Відповідальній особі за охорону праці Товариства Гринишину А.І. рекомендовано проконтролювати проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів працівниками певних категорій, зокрема водіїв вантажних автомобілів, також щодо забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, також про необхідність проведення позачергового інструктажу працівникам у зв’язку з роботою їх в осінньо-зимовому періоді 2015-2016рр.

Надав консультацію головному бухгалтеру Пасько Н.М. щодо проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці інженерно-технічним працівникам та робітникам, які працюють на роботах в шкідливих умовах праці та проведення медичних оглядів в процесі трудової діяльності.

Були висвітлені питання щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.