Семінар-нарада з працівниками ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ»

24 листопада 2015

23.11.2015р. у ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ» (м. Львів, вул. Пластова,1) відбувся семінар на тему: “Закон України ” “Про охорону праці” та зміни в трудовому законодавстві, що стосуються оплати праці та кадрової роботи”

Учасники семінару: головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Тарнавський Р.П., головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Петегирич Д.І., головний державний інспектор відділу контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятості та інших нормативно-правових актів ГУ Держпраці у Львівській області Сущик А.В. та працівники ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ»

Мета семінару: проведення превентивних заходів щодо зменшення виробничого травматизму на підприємствах, а саме, ознайомлення з основними завданнями Державної служби України з питань праці, гарантії прав на охорону праці, організація охорони праці на підприємстві, документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, відповідальність за порушення законодавства України про Охорону праці, ознайомлення з основними аспектами Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці” №77- VII від 28.12.14, яким внесено зміни до Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими актами, що регламентують питання праці.

Головний державний інспектор Тарнавський Р.П. – повідомив присутніх, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві. Довів присутнім вимоги ЗУ “Про охорону праці” ПВР № 2695-XII від 14.10.92р., постанови КМУ від 26.10.2011р. № 1107 про Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ПВР від 18.01.2001р № 2245–ІІІ, надав консультацію щодо організації функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Головний державний інспектор Сущик А.В. – ознайомив працівників із змінами трудового законодавства, що стосується оплати праці, гарантіями забезпечення права громадян на працю. Надав консультації працівникам щодо норм трудового законодавства, акцентував увагу присутніх на відповідальності за порушення законодавства про працю, зокрема було наголошено, яку відповідальність несе роботодавець у зв’язку з набранням чинності Закону України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці та ознайомлено працівників підприємства із змінами внесеними до Кодексу законів про працю України щодо укладення трудових договорів з працівниками, оскільки, як викладено у статті 24 КЗпП України: «Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»

Головний державний інспектор Дмитро Петегирич – який проаналізував заходи, щодо дотримання безпечних умов праці, які проводяться на підприємстві під час виконання робіт з експлуатації та обслуговування систем газопостачання, газових модулів та їх утримання у безпечному технічному стані, зосередив увагу присутніх на безпечному виконанні робіт зливі та відпуску зрідженого газу, використанню засобів колективного та індивідуального захисту, акцентував увагу на проведенні навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці, детально обговорив причини та обставини нещасних випадків під час експлуатації систем газопостачання, газового господарства.

Керівник ЗРВ ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ» Гринявський О.Р. зазначив, що підприємство займається реалізацією та зберіганням нафтопродуктів, на якому працює 1126 чоловік. Керівництво ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ» приділяє значну увагу дотриманню працюючими вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві запроваджено План заходів для безаварійного та безпечного функціонування підприємства в осінньо – зимовий період 2015-2016рр. Крім того, дотримано виконання вимог законодавства України про охорону праці, зокрема в частині навчання та перевірку знань працівників, забезпечення нормативно-правовими актами з питань промислової безпеки та охорони праці, інструктивними матеріалами; здійснюється контроль за наявністю та чинністю Дозволів від Держгірпромнагляду на виконання робіт та експлуатацію обладнання з підвищеною небезпекою; медичних оглядів працівників; графіків планово-попереджуючих ремонтів та обслуговування устаткування, забезпеченням засобами індивідуального захисту, спецодягом та миючими речовинами відповідно до чинних норм. У 2014-му році проведена атестація робочих місць за умовами праці. Праця неповнолітніх на підприємстві не використовується. Нещасних випадків на виробництві, пожеж та категорійних аварій на ПП «ОККО – НАФТОПРОДУКТ» не зареєстровано

Представниками Головного управління Держпраці у Львівській області надано вичерпні відповіді на питання, які були поставлені працівниками підприємства.