Чи може робоча зміна медиків у лікарні тривати до 24 годин?

11 жовтня 2017

До ГУ Держпраці у Львівській області надійшов лист  з проханням роз’яснити можливість  встановлення тривалості робочої зміни до 24 годин для медичних працівників  лікарні.     

Відповідає головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення ГУ Держпраці у Львівській області Христина Ільницька.                                                                                      

Передусім, слід зазначити, що Міністерство соціальної політики України у своєму листі «Щодо тривалості робочої зміни», роз’яснило, що загального нормативно-правового акта, який би давав право встановлювати тривалість зміни 24 чи 12 годин, на даний час немає. 

Втім, згідно Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, виходячи з виробничих потреб, роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації або в колективному договорі може встановлювати з урахуванням характеру і умов праці тривалість роботи протягом до 12 годин робочого часу на зміну. Не рекомендується встановлювати продовжену тривалість робочого часу умовами праці. При цьому при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу.           

Однак встановлення подовженої тривалості робочого дня працівникам не рекомендується, оскільки така тривалість роботи призводить до значного напруження організму і, як наслідок, до швидкого розвитку втоми. Тому більш довга зміна може мати негативні наслідки для працездатності і стану здоров’я працюючих. Особливо це стосується тих випадків, коли графік передбачає роботу як в денних, так і в нічних змінах.                                                  

Разом з тим, згідно  Закону України “Про колективні договори і угоди” у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, оплати праці.        

Відповідно до зазначеного режим роботи, тривалість робочого часу (зміни) і часу відпочинку встановлюються роботодавцем у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та Галузевою угодою.                                                                                     

Окрім цього, пунктом 16 Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, міститься вимога, що відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України в закладах охорони здоров’я на роботах, пов’язаних із наданням медичної допомоги населенню, як правило, застосовується щомісячний облік робочого часу. В закладах охорони здоров’я тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить до 12 годин у зміну. Призначати працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється. Графіки змінності доводяться до відома працівника, як правило, не пізніше ніж за один місяць до введення їх в дію. За рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин (крім водіїв санітарного транспорту). У кожному конкретному випадку питання встановлення тому чи іншому працівнику тривалості робочої зміни до 24 годин має вирішуватись лише за згодою працівника і профспілкового органу заклади охорони здоров’я.                                                                       

Із вищезазначеного випливає, що встановлення тривалості робочої зміни до 24 годин, можливе лише за умови прийняття відповідного рішення трудовим колективом та за взаємною згодою між працівником та профспілковим органом у кожному конкретному випадку.