Як організувати роботу атестаційної комісії на підприємстві?

06 жовтня 2017

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Для проведення атестації робочих місць на підприємстві наказом керівника затверджується склад комісії, голова і секретар. До складу атестаційної комісії рекомендовано включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров’я підприємства, представників громадських організацій.

Для вирішення поставлених завдань з атестації робочих місць між членами атестаційної комісії організації розподіляють обов’язки. Як пра­вило, це здійснює голова атестаційної комісії.

Після розподілу обов’язків між членами атестаційної комісії голова комісії складає графік проведення атестації робочих місць із зазначенням у ньому осіб — членів атестаційної комісії, відповідальних за кожен на­прямок роботи з атестації, та термінів виконання цих робіт.

Секретар атестаційної комісії відповідає за складання, ведення та зберігання документації з атестації робочих місць за умовами праці, у т. ч. під час вивчення умов праці на робочих місцях; заповнює Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць.

До повноваження атестаційної комісії належить:

  • складання переліку робочих місць, що підлягають атестації,
  • здійснює організаційне, методичне керівництво і контролю за ходом проведення роботи на всіх етапах,
  • визначає і залучає в установленому порядку необхідні організації для виконання спеціальних робіт,
  • визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організовує їх дослідження,
  • складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце,
  • уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі,
  • організовує розробку заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників,
  • установлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваної роботи.

Атестаційна комісія призначена керівником виконує свої функції до призначення нового складу комісії при позачерговій атестації.