Чи вносяться записи до трудової книжки лікарям-інтернам?

02 січня 2018

До ГУ Держпраці у Львівській області надійшло звернення з проханнями надати роз’яснення про внесення запису до трудової книжки лікаря-інтерна.

Повідомляємо, що інтерном називається особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямування та навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських посад.
Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, незалежно від підпорядкування та форм власності, після закінчення яких їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста з конкретної спеціальності та видається сертифікат установленого зразка.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти ІІІ–VІ рівнів акредитації, медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти та стажування у базових установах і закладах охорони здоров’я. 

Зарахування в інтернатуру здійснюється наказом навчального закладу. У наказі про зарахування в інтернатуру зазначається заклад освіти, в якому відбуватиметься очна частина навчання, та базова установа чи заклад (підприємство), де проводитиметься стажування. Стажування проводиться за посадами лікарів (провізорів)- інтернів, тобто з інтерном укладається трудовий договір. І про це робиться відповідний запис до трудової книжки лікаря-інтерна.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України особа, яка працевлаштовується на роботу, зобов’язана подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі якщо ж вона працевлаштовується вперше, – диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку).

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 липня 1993 № 58 передбачено, що для тих студентів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, вищі навчальні заклади вносять запис про час навчання на денних відділеннях. Підставою для таких записів є накази навчального закладу про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.

Щодо записів до трудових книжок лікарів-інтернів Міністерство охорони здоров’я України надає роз’яснення у листі від 23 червня 2010 № 08.01-35/1222. Для випускників недержавних та державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів, що навчались за кошти юридичних чи фізичних осіб або за власні кошти, записи до трудових книжок про зарахування на навчання в інтернатурі та відрахування у зв’язку із закінченням навчання вносяться навчальним закладом за умови, що випускники мають трудові книжки. Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться до трудових книжок уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів із наказів навчального закладу про зарахування та відрахування з інтернатури. 

При цьому, у разі необхідності отримання додаткових роз’яснень з питань застосування законодавства про працю та повноважень Головного управління Держпраці у Львівській області, пропонуємо  звернутись в громадську приймальню Головного управління Держпраці у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Валова, 31, 2 поверх, 207 кабінет, чи за номером телефону: (032) 235 48 42, 235 58 38, 235 59 03 (графік роботи: понеділок – четвер: з 09-00 до 18-00, п’ятниця: з 09-00 до 16-45, обід: з 13-00 до 13-45).