COVID-19 і лісозаготівлі: контрольний перелік заходів профілактики і контролю

16 березня 2021

«COVID-19 і лісозаготівлі: контрольний перелік заходів профілактики і контролю» – рекомендації, розроблені Міжнародною організацією праці (МОП) і Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (ФАО) з метою профілактики захворювання працівників.

Цей контрольний перелік є практичним інструментом, який допоможе роботодавцям і працівникам, що задіяні у лісозаготі­вельних роботах, оцінювати, реалізувати та безпе­рервно вдосконалювати практичні заходи з метою попе­редження, контролю та зменшення масштабів поши­рення СОVID-19, зокрема шляхом співробітництва на рівні підприємств і соціального діалогу.

Він призначений для використання у лісозаготівельній діяльності, зокре­ма у роботах організованих на базі вахтових поселень і у віддалених та ізольованих районах. Перелік стосуєть­ся роботодавців і працівників, залучених до лісозаго­тівель, зокрема підрядників і осіб, зайнятих на тимчасо­вих і сезонних роботах.

Контрольний перелік спрямований на підвищення рівня безпеки робочих місць у лісозаготівельній діяльності і має доповнювати інші керівні документи, засто­совувані в цій галузі, наприклад настанови, розроб­лені національними й регіональними органами влади, галузевими об’єднаннями, організаціями робото­давців і підприємців (ОРП) та організаціями праців­ників, зокрема галузевими профспілками.

 Ознайомитись з рекомендаціями можна перейшовши за посиланням: «COVID-19 і лісозаготівлі: контрольний перелік заходів профілактики і контролю»