Дедалі частішають випадки, коли працівники з’являються на роботі у стані алкогольного або іншого сп’яніння. Як діяти роботодавцю аби попередити настання нещасного випадку та зберегти як життя та здоров’я недобросовісного працівника, так і усього трудового колектив?

12 серпня 2016

Консультує головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення

М. Ватуляк:

У випадку появи працівника на роботі у нетверезому стані, роботодавець повинен відсторонити його від роботи. Слід зазначити, що за таке порушення трудової дисципліни, відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, – трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним органом у випадку появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння. 

Однак, дана процедура є не простою та потребує підготовки і зібрання чимало документів, помилки при складанні яких (у зазначенні дати, місця тощо) неприпустимі, оскільки можуть в подальшому бути оскаржені. Також від правильності вирішення даного питання залежить кваліфікація в подальшому ймовірних нещасних випадків, які трапитись на виробництві, та відповідальність осіб причетних до них.

Отже, процедура відсторонення від роботи та звільнення, у випадку появи працівника на роботі в нетверезому стані, наступна.

Керівник структурного підрозділу подає керівникові підприємства доповідну (службову) записку, із повідомленням про появу у нетверезому стані працівника до якої додається акт про появу працівника на роботі в нетверезому стані з обов’язковим зазначенням зовнішніх ознак сп’яніння та конкретного часу. Також до зазначеного пакету документів необхідно обов’язково долучити   пояснювальну записку працівника про причини появи на роботі в такому стані або акт про відмову надання відповідних пояснень.

На підставі зазначених документів керівник підприємства зобов’язаний видати наказ про відсторонення від роботи працівника. Зазначимо, що трудовий договір з працівником у випадку появи його на роботі в нетверезому стані може бути розірваний з ініціативи власника незалежно від того, був працівник відсторонений від роботи чи продовжував працювати.

Крім складання акта про появу працівника на роботі в нетверезому стані радимо роботодавцям направити, або, при потребі – доправити порушника дисципліни в медичний заклад з метою проходження медичного огляду щодо встановлення факту вживання алкоголю (наркотичних чи токсичних речовин) і отримання відповідного висновку. Якщо на підприємстві є медпункт, то достатньо довідки медпункту підприємства. У працівника, направленого для проходження медичного огляду, має бути письмове звернення, завірене печаткою підприємства.

Звертаємо увагу, якщо на підприємстві діє первинна профспілкова організація і працівник є членом цієї організації, у випадках, передбачених пунктом 7 частини першої статті 40 КЗпП, трудовий договір з ним може бути розірваний тільки за згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Коли складено і зібрано всі необхідні документи, керівник підприємства,  зважаючи, на ступінь тяжкості скоєного проступку, попередню роботу працівника, приймає рішення про залишення  працівника на роботі або ж його звільнення. У разі, якщо керівник підприємства вирішить звільнити працівника, видається відповідний наказ.

Про відсторонення від роботи та про звільнення працівникові повідомляється під розписку. У разі відмови працівника ознайомитися з  наказом про відсторонення від роботи або про звільнення складається відповідний акт.

Дата звільнення – останній день фактичної роботи працівника. Але, якщо керівництвом прийнято рішення про звільнення працівника не у день вчинення проступку  та відсторонення, то датою звільнення буде останній день роботи, в кінці якого йому зобов’язані видати трудову книжку з відповідним записом, обов’язково надати копію наказу про звільнення та виплатити усі належні працівнику при звільненні кошти.

Разом з тим слід пам’ятати, що працівник може бути звільнений за появу на роботі в нетверезому стані безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше ніж  через місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.