Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: де зареєструвати?

08 лютого 2018

Процедура реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (далі – Декларація) визначена Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та пункту 31 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014  № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» адміністративна послуга щодо реєстрації Декларації надається через центр надання адміністративних послуг.

Декларація  у двох примірниках подається роботодавцем за формою згідно з додатком 8 Порядку особисто чи  надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних  послуг:  м. Львів пл. Ринок, 1 (вхід з бічної сторони Ратуші) або територіальних підрозділів ЦНАП м. Львова: Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. Ген. Чупринки, 85; Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. І. Виговського, 32;  Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. К. Левицького, 67; Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на пр. Червоної Калини, 72 а; Територіальний підрозділ ЦНАП м. Львова на вул. М. Хвильового, 14 а.

У разі подання Декларації через уповноважену особу, повинна бути додана належно оформлена довіреність.

Суб’єкт господарювання до Декларації включає перелік робіт підвищеної небезпеки, що ним виконуються (додаток 6 Порядку), або перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що ним експлуатуються (додаток 7 Порядку).

Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її до дозвільного органу – Головного управління Держпраці у Львівській області. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції дозвільного органу. Протягом п’яти робочих днів після надходження декларація реєструється у журналі обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, крім випадків, коли декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.

Матеріально-технічна база субєкта господарювання – земельні ділянки, будівлі, приміщення, матеріальні ресурси, засоби виробництва та документи, необхідні для  провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб’єктів господарювання Головного управління Держпраці у Львівській області.

Перший примірник декларації зберігається в Головному управлінні Держпраці у Львівській області, другий передається державному адміністратору з відміткою про дату і номер реєстрації. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації від Головного управління Держпраці у Львівській області повідомляє суб’єкта господарювання про отримання зареєстрованого примірника декларації.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання Головному управлінню Держпраці у Львівській області недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Зареєстровані декларації скануються. Скановані копії декларацій оприлюднюються на офіційному веб-сайті дозвільного органу протягом наступного робочого дня після її реєстрації.