Документи з охорони праці при виконанні підрядних робіт

13 жовтня 2015

Підприємство займається наданням в експлуатацію та оренду власного нерухомого майна. Для виконання ремонтно-будівельних робіт на діючому підприємстві з підрядником укладається договір і проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці.
Які іще документи з охорони праці необхідно оформити для допуску підрядника на територію підприємства? Чи необхідно оформляти Акт допуску підрядника для виконання робіт на територію діючого підприємства? Якщо так, то яким нормативним документом це визначено? Чи існує форма Акту допуску для таких підприємств, як наше?

Порядок укладання договорів підряду на будівництві визначають Загальні умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою КМУ від 1 серпня 2005 р. № 668 (далі — Загальні умови ). Відповідно до пп. 65–68 цього документа, підрядник повинен:
— відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, в тому числі мати досвід виконання аналогічних видів робіт і ресурси, достатні для їх виконання;
— одержати встановлені законодавством дозволи (ліцензії) на виконання окремих видів робіт;
— забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку для працівників на об’єкті будівництва (додержання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці тощо);
— забезпечити проведення відповідного інструктажу працівників;
— погодити із замовником порядок залучення до виконання робіт робочої сили (субпідрядників).
Залежно від умов проведення робіт можуть використовуватись різні форми документів, які надають згоду (допуск підрядника) на ведення робіт на території діючого підприємства. В якості такого документа можуть використовуватися:
— Акт передачі підряднику об’єкта будівництва або фронту робіт (п. 69 Загальних умов);
— Акт-допуск на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху, дільниці) (Додаток Д ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-09);
— Дозвіл на виконання (земляних) робіт в охоронній зоні кабельної (повітряної) лінії електропередачі (додаток Умов проведення робіт в межах охоронних зон електричних мереж (додатки 1, 2 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 4 березня 1997 р. № 209);
— Ордер на роботи на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах (п. 6.1.99 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98); ст. 26 Закону України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. № 3353-ХІІ).
У документі, який допускає підрядника на територію діючого підприємства, повинні визначатися конкретна відповідальна особа діючого підприємства та організаційно-технічні заходи, виконання яких передбачене під час знаходження залучених підрядником осіб на території діючого підприємства.
Наряд-допуск не відноситься до таких документів, що виділяють територію. За відсутності документа, що надає згоду на ведення робіт на території діючого підприємства (наприклад, Акта-допуску), підрядник не має права доступу на територією діючого підприємства.
Відповідальність за оформлення допуску підрядника на територію діючого підприємства несе уповноважена особа діючого підприємства (допускач), а у разі невизначення цієї особи — особа, яка уклала з підрядником договір.
Нормативні документи не вимагають наявності журналу з обліку документів, які визначають допуск підрядника на територію діючого підприємства. Слід зазначити, що у разі виділення підрядній організації окремої ділянки на території іншого підприємства (з окремим в’їздом), інструктаж з працівниками сторонньої організації може не проводитися, також можуть не розроблюватися спільні заходи безпеки.
Проведення інструктажу з інформуванням під розпис про умови праці перед початком проведення робіт стороннім особам може бути визнано як однією з ознак трудових відносин між особою, яка проводила інструктаж, та залученою до роботи сторонньою особою на підставі ст. 29 Кодексу Законів про працю від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII.