Фахівці ГУ Держпраці продовжують перевіряти об’єкти, де масово перебувають люди

02 липня 2018
ТзОВ «Технопарк ЛЗТА» не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме трансформаторної підстанції. Не проведено профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок підприємства, а саме: трансформаторної підстанції ТП-6/0,4 кВ №3. На підприємстві не переглянуті інструкції з охорони праці. Службою охорони праці не видаються керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Не розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Не ведеться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Не складено та не затверджено список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок. Не складені та не затверджені у 2018 р. списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, членів бригади. Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту». Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства. В посвідченнях про перевірку знань працівників відсутні записи про проходження медичного огляду. Особою,  яка проводить повторні інструктажі з питань охорони праці ліфтеру 5 пасажирських ліфтів та інших працівників не вноситься у відповідні графи журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці назва та номери інсрукцій з охорони праці по яких проведено інструктажі та не робляться записи про допуск працівників до роботи. На підприємстві не заведено журнал обліку обладнання під тиском та не споряджено обліковими номерами котли водогрійні опалювальні. Працівник призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію котлів водогрійних опалювальних не пройшов навчання та перевірку знань по діючих «Правилах охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Допускається експлуатація котлів водогрійних опалювальних без постійного нагляду за їх роботою операторами. Не проводиться щозмінна перевірка справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, живильних пристроїв котлівводогрійних опалювальних. Технічними службами підприємства не проводяться періодичні (не рідше ніж через 12 місяців) зовнішній і внутрішній огляди котлів водогрійних опалювальних
У ТОВ “АТБ-Маркет” не всі місця для підключення до електромережі переносних електроприймачів струму магазину «Продукти-1099» м. Дрогобич по вул. П. Орлика, 18б мають написи, що вказують про напругу та вид струму. Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок магазину «Продукти-1099» м. Дрогобич по вул. П. Орлика, 18б. На виїзді із складумагазину «Продукти-1099» м. Дрогобич по вул. П. Орлика, 18б для укладання вантажів не позначені кордони проходів, проїздів між ними. Вантажі розміщені в проходах і проїздах. У складських приміщеннях не вивішені таблички із зазначенням максимально допустимого навантаження на одиницю площі підлоги, що застосовуються. Не вивішені у необхідних місцях схеми руху транспорту по території з вказівкою на них поворотів, зупинок, виїздів, переходів.
 ТзОВ “Арт Буд Л”  не подало декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт підвищеної небезпеки – роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м. Не розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Директор підприємства та посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Всі члени комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Працівники підприємства не проходять навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Не переглянуті Положення про навчання з питань охорони праці та Положення про службу охорони праці у зв’язку з переглядом відповідних Типових положень. Не розроблено перелік необхідних інструкцій на підприємстві.  Інструкції з охорони праці не видані робітникам на руки під розпис. Працівники підприємства не забезпечені в повній мірі спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
ТзОВ “ЗАМОК” не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устаткування напругою понад1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме трансформаторної підстанції ТП-1651,  10/0,4 кВ. Працівникам товариства, які в своїй  роботі використовують екранні пристрої, не проведено    навчання і перевірку знань  з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними. Не зареєстровано в ГУ Держпраці   декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання    робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Не розроблено комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Керівник служби  охорони праці,  який зобов’язаний контролювати безпечну експлуатацію електрогосподарства, не має присвоєно  IV групи з електробезпеки. Не організовано проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам підприємства зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою (СТО). Не проводяться інструктажі з охорони праці з електромонтерами. Не проводяться періодичні перевірки електроінструменту. У енергетичній службі відсутній випробуваний  інструмент з ізолювальними рукоятками. Не погоджені з Головним управлінням Держпраці у Львівській області списки працівників, які мають право на проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією. Не забезпечено в машинному приміщенні пасажирського ліфта. Не вказаний номер на кожному поверсі, який добре видно з кабіни пасажирського ліфта.
Фото: джерело google.com.ua