Фахівці ГУ Держпраці продовжують перевіряти об’єкти, де масово перебувають люди

01 червня 2018
У травні інспектори  ГУ Держпраці у Львівській області здійснили перевірку об’єктів з масовим перебуванням людей. Зокрема фахівці проінспектували ТзОВ «Фенікс – капітал», ТзОВ “ТРК “Євротек”, ПП «Майя».     
Так, встановлено, що  у  ТзОВ «Фенікскапітал» не зареєстровано в ГУ Держпраці   декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на  зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом. Також у Товаристві відсутній наказ про призначення відповідальної особи за справний стан і безпечну дію посудин та відповідальної особи по нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин, що працюють під тиском ( балони з хладоном ),  яка пройшла навчання в установленому порядку. Водночас ТзОВ «Фенікс – капітал»   не отримало дозвіл на експлуатацію обладнання (устаткування) підвищеної небезпеки – лінійної частини газопроводів низького тиску,прокладених до трьох приміщень котелень та семи дахових руфтопів загальною довжиною 390 м.п.
При цьому на розподільчі газопроводи та шафовий газорегуляторний пунк (ШГРП), які знаходяться на балансі ТзОВ «Фенікс – Капітал», не складені експлуатаційні паспорти, а також не складений паспорт на газове господарство підприємства Серед іншого, не проводиться у встановлені терміни технічний огляд і регулювання обладнання та перевірка параметрів спрацьовування запобіжно – скидних клапанів (ЗСК) і запобіжно – запірних клапанів (ЗЗК) ШГРП. Не проведена перевірка контрольно – вимірювальних приладів (манометрів), встановлених в ШГРП та перед пальником газового котла Vissmann Vitoplex 200 SXAA .                                                                               
 У ТзОВ “ТРК “Євротек” до роботи допускаються працівники, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Працівники підприємства (електрики) не забезпечуються згідно встановлених вимог спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту.
Не подано  декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання   робіт,  що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Окрім цього, директор підприємства не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Інструкції з охорони праці розроблені не для всіх працівників підприємства та не на всі види робіт, які проводяться на підприємстві. Не заведено «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього». На підприємстві витрати на  охорону праці  становлять менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік. Керівник    підприємства    не забезпечив утримання,   експлуатацію   і   обслуговування    електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів,  а саме:  недостатня кількість електротехнічних працівників (відсутня особа котра може заміщати відповідального за електрогосподарство)
Не проведені електричні випробування засобів захисту та не випробувані засоби захисту  не вилучені з експлуатації із записом в журнал зберігання засобів захисту.
Засоби індивідуального захисту (запобіжні пояси) зберігають  без експлуатаційних випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Під час експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них не проходять один раз за 6 місяців статичні випробування.
Не переглянуті однолінійні схеми електричних з`єднань з відміткою відповідальної особи за електрогосподарство. Не затверджені у 2018 р. переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації. Порушуються терміни проведення періодичних технічних оглядів пасажирських ліфтів моделі Z 1392: DZNA 6274; DZNA 6273; DZNA 5218             
 На ПП «Майя» у приміщенні майстерні є вільний доступ не електротехнічного персоналу до струмоведучих частин електрообладнання яке знаходиться під напругою, електрична розподільча шафа  не зачинена на замок. Не розроблений і не затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконує підприємство. Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в «Журнал обліку та зберігання засобів захисту».
Фото: джерело google.com.ua