Головним управлінням Держпраці у Львівській області анулювало 2 дозволи підприємству, на якому важко травмовано працівника

06 листопада 2019

Посадовими особами Головного управління Держпраці у Львівській області звершено розслідування нещасного випадку , що стався 05.06.2019  року з муляром ПП «КФ ГРУП». 

Спеціально створеною комісією під час розслідування встановлено, що під час виконання вантажо-розвантажувальних робіт та експлуатації крана стрілового самохідного гусеничного дизель-електричного ДЕК – 251 для стропування вантажів на підприємстві призначені робітники, які не мають посвідчення стропальника. Зокрема, до вантажно-розвантажувальних робіт було допущено муляра, з яким не проведено цільовий інструктаж, не забезпечено спецодягом та засобами індивідуального захисту. Окрім цього відсутній вахтовий журнал крана, що є порушенням умов дії дозволу на експлуатацію вантажопіждіймальтних кранів.

У зв’язку з допущенням підприємством порушень, які  призвели до травмування працівника,  керуючись статтею 21 Закону України «Про охорону праці» та пунктом 17 Порядку видачі дозволів, Головним управлінням анульовано видані ПП «КФ ГРУП» дозволи  № 0631.18.46 від 29.11.2018 та  № 0421.16.46 від 21.07.2016 (наказ №127-ОД від 25.10.2019). Йдеться про дозвіл на експлуатацію крана стрілового самохідного гусеничного дизель-електричного ДЕК – 251 та дозвіл на виконання робіт по зведенню, монтажу будинків та споруд.

Інформаційно:

Відповідно до абзацу 5 частини 12 статті 21 Закону України «Про охорону праці»  підставою для анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки є:

  • заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
  • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;
  • виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
  • створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.

Перелік підстав для анулювання дозволу, наведений у частині дванадцятій цієї статті, є вичерпним.